Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Sisukaart / sisukaart


 
 
Kuum

 Uudised
 Näitused
 Haridusprogrammid
 Töö / praktika
 Viited
 lood
 Muuseumiöö
 Muuseumiöö 2018
 Korraldusteave
 Varasemad muuseumiööd
 Muuseumiöö 2017
 Muuseumiöö 2016
 Muuseumiöö 2015
 Muuseumiöö 2014
 Muuseumiöö 2013
 Muuseumiöö 2012
 Muuseumiöö 2011
 Muuseumiöö 2010
 T-lood
 Muuseumiöö 2009
 Uudiste arhiiv
 
Muuseumid

 Eesti muuseumid
 Geograafiline register
 Alfabeetiline register
 Temaatiline register
 Keskmuuseumid
 Linnamuuseumid
 Maakonnamuuseumid
 Konserveerimiskeskused
 Konserveerimiskeskused
 Konserveerimisalane õpe
 Maailma muuseumid
 Muuseumide andmebaasid
 Muuseumid maade järgi
 Kunstimuuseumide andmebaasid
 Head ja suured muuseumid
 Definitsioonid
 
Organisatsioonid

 Eesti Muuseumiühing
 Liikmele
 Uudiskirjad
 EMÜ juhatus
 EMÜ põhikiri
 Aastaaruanded
 e-postiloendid ehk listid
 ICOM - Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu
 ICOMi muuseumide eetikakoodeks
 ICOMi muuseumi definitsioon
 ICOM Eesti Rahvuskomitee
 ICOM - Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu
 Muuseumiorganisatsioonid
 Muuseumiühingud
 Infokeskused
 Tugistruktuurid
 
Poliitika

 Eesti muuseumipoliitika
 21. sajandi Eesti muuseumid
 Kogude analüüs
 Eesti muuseumiseadusandlus
 ICOM kutse-eetika koodeks
 
Ajalugu

 Muuseumide ajalugu
 Muuseumide ajalugu
 Eesti muuseumide lugu
 Eesti muuseumide ajalugu
 Kollektsioneerimise ajalugu
 Mon Faible
 Tartu Ülikooli muuseumid
 
Erialane areng

 Koolitused
 kava
 Eesti Konservaatorite Ühing
 Balti Museoloogiakool
 Koolitused väljaspool Eestit
 Muuseumitöötajale
 Muuseumide festival Narvas
 XX Eesti Muuseumide Festival Narvas
 XIX Eesti Muuseumide Festival Narvas
 XVIII muuseumide festival Narvas
 XVII Eesti muuseumide festival Narvas
 XVI Eesti muuseumide festival Narvas
 Varasemad festivalid
 Eesti muuseumide festivali põhimäärus
 Muuseumimeene auhind EMMA
 Muuseumide aastaauhinnad
 Aunimetus Muuseumide Sõber
 Muuseumide Infosüsteem
 Eesti muuseumide infosüsteem
 MuISi kasutavad muuseumid
 Ülevaade MuIS põhisisust
 KVISi tutvustus
 Kutsestandardid
 Museoloogia
 Moodne muuseum
 Hariduspoliitika
 Näitusepoliitika
 Näitus
 Näituseprojekti koostamine
 Näituse eelarve koostamine
 Näituse dokumenteerimine
 Säilitamistingimused
 Museoloogia-alane kirjandus
 Ajakiri „Muuseum”
 „Akadeemia” erinumber (4, 2009)
 Ajakirjad veebis
 Ajakirjad
 Eestikeelne kirjandus
 Artiklid
 artefaktide_sailitamine_konsa
 Bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd
 Eesti muinsuskaitse teooria ja ajalugu
 Raamatud
 Ingliskeelne kirjandus
 P. van Mensch „Towards a methodology of museology"
 Peter van Mensch „Towards a methodology of museology”
 Alfabeetiline kirjanduse nimekiri
 Bibliograafiad
 
Foorum

 
Tagasiside

 Lehekülje tegijad ja toetajad