Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Koolitused / Koolitused väljaspool Eestit


 

Courants du Monde koolitusprogrammid
"Courants" ja "Courants du Monde" on Maison des Cultures du Monde’i ja Prantsuse Kultuuriministeeriumi eestvedamisel läbi viidavad rahvusvahelised koolitusprogrammid, mille eesmärgiks on edendada kultuuri- ja teadmistevahetust. Seminare pakutakse mitmetes erinevatest valdkondades. 

Loe pikemalt http://www.muuseum.ee/et/kuum/uudised?news_id=677

 


Grundtvig programmi stipendiumid muuseumipedagoogidele täiendkoolituseks Euroopas
Euroopa täiskasvanuharidusprogrammi Grundtvig kaudu on Eesti muuseumipedagoogidel (sh. haridusprogrammide ja muuseumitöötajate koolituse eest vastutajatel) ja muuseumide juhtivpersonalil võimalus taotleda toetust, et osaleda kuni 6-nädalastel koolitustel Euroopas. Osaleda võib muuseumide elukestva õppe arendamisele suunatud kursustel ja seminaridel, aga ka õppevisiitidel teistesse Euroopa muuseumidesse,  eesmärgiga tutvuda väliskolleegide tööga hariduse- ja muuseumi juhtimise valdkonnas.


Grundtvig on Euroopa Liidu poolt rahastatud hariduskoostööprogramm, mis on suunatud just täiskasvanud õppijatele ja täiskasvanute koolitajatele.


Taotlemistähtajad Hariduskoostöö keskuses - 31. okt., 31. jaan., 31. märts, 30. juuni.
Stipendium võib katta osavõtutasu, reisi- ja kindlustuskulud ning päevarahad.


Täpsem info www.hkk.ee/grundtvig
Kontakt Hariduskoostöö keskuse täiskasvanuhariduse büroos - Hannelore Juhtsalu, tel: 696 2433, e-post.Jyväskylä Ülikool
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/museologia/

Leicesteri Ülikool
http://www.le.ac.uk/museumstudies

City University, London
http://www.city.ac.uk/artspol , http://www.city.ac.uk/cpm/

Toronto Ülikool
http://www.utoronto.ca/mouseia

Reinwardti Akadeemia
http://www.rwa.ahk.nl

Manchesteri Ülikool, museoloogia keskus
http://www.art.man.ac.uk/museology

Turu Ülikool
http://www.hum.utu.fi/museologia/

Smithsonian Institute
http://www.si.edu/ofg/intern.htm

Muuseumialased koolitusprogrammid maailmas

City University, London
http://www.city.ac.uk/ictop/courses.html

Suzanne Keene website
http://www.suzannekeene.info/infoage/index.htm

Smithsonian Centre for Education and Museum Studies, Training Program Web Sites Directory
http://museumstudies.si.edu/TrainDirect.htm

Web sites of Museum Training Courses and Centres and of Useful Resources in Museum Studies and related subjects
http://www.city.ac.uk/ictop/courses.html