Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia-alane kirjandus / Eestikeelne kirjandus / Bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd


 

Kont, Hanna-Liis. 2016. Contemporary Art Exhibition Programming in UK University Art Museums. Magistritöö. University of East Anglia. PDF

 

Kont, Hanna-Liis. 2014. Tartu Kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979-1992 uue museoloogia kontekstis. Bakalaureusetöö. Eesti Kunstiakadeemia. PDF

 

Väär, Sigrid. 2012. Popmuusika kui kultuuripärand ja selle väärtustamine Eestis. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. PDF

 

Jeeser, Kaie. 2010. Museaalide dokumenteerimine Eesti muuseumides. Magistritöö. Tartu Ülikool. PDF

 

Lang, Merike. 2005. Museoloogiline kommunikatsioon. Vabaõhumuuseumi koht ja ülesanded kaasaegses ühiskonnas. Magistritöö. Tallinna Ülikool. DOC

 

Puik, Vahur. 2007. Miks just muuseumid peavad tellima uue kodu-uurimise raames topograafilise foto autoridokumentalistikat. (Visuaalne geograafia muuseumides). Bakalaureusetöö. Tartu Ülkool. PDF


Puik, Vahur. 2007. Maastiku fotograafiline musealiseerimine. Uurimus. Tartu Ülikool. PDF

Pärdi, Heiki. 1996. Muuseum – kultuurinähtus ja kultuuriuurimise allikas. Tartu Ülikool

Raisma, Mariann. 2002. A History in A Glass Box. A museological concept of the Museum of Occupations in Estonia. Thesis. Amsterdam-Tallinn (doc)

Soomre, Maria-Kristiina. 2002. Moodne muuseum ja rahvusgalerii traditsioon. Bakalaureusetöö. Tallinn, EKA Kunstiteaduste Instituut

 

Taul, Gregor. 2009. Semiootiliselt museoloogiast: skulptuuride ruum KUMUs. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool (pdf)

Tuubel, Virve. 2002. Muuseumi ja kooli koostöömudelid. Magistritöö. Tartu Ülikool (doc)

 

Univer, Triinu. 2010. Ökomuuseumi institutsioon: teooriast praktikasse. Magistritöö. Tartu Ülikool (pdf)

 

Uusmaa, Sireli. 2012. Muuseum kui formaalharidust toetav õppekeskkond. Magistritöö. Tallinna Ülikool (pdf)

 

Visnapuu, Kaja. 2009. Muuseumipedagoogika võimalused formaalhariduse toetajana. Bakalaureusetöö. Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž (pdf)

 


Õunapuu, Piret. 2003. Eesti Rahva Muuseumi vanem ajalugu. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikool

 

Õunapuu, Piret. 2011. Eesti Rahva Muuseumi loomine ja väljakujunemine. Doktoritöö. Tartu Ülikool (DSpace)