Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia-alane kirjandus / Eestikeelne kirjandus / Eesti muinsuskaitse teooria ja ajalugu


 
Raamatud

Aluve, Kalvi. Veste ehitusmälestistest. Tallinn: Eesti Raamat. 1983.

Architectural Conservation Methodology Conference. Conference materials. Tallinn, 1989

Boguslavski, M. Rahvusvaheline kultuuriväärtuste kaitse. Tallinn: Eesti Raamat 1983
Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn, 1965

Maiste, Juhan. Privatisierung als Chance in Denkmalschutz. Friedrich-Naumann-Stiftung. Tallinn 1996

Maiste, Juhan. Tuldud teed tagasi. EKA Restaureerimiskooli väljaanded nr. 1. Tallinn, 2002.

Masso, Tiit. Eesti ehitusmälestised. Aastaraamat. Tallinn: Valgus, 1990

Tamm, Jaan. Restaureerimine Vanas Tallinnas. Tallinn, 1984

Varemed. Ruins. Tallinn 2004. EKA Restaureerimiskooli väljaanded, 2. Eesti Kunstiakadeemia Toimetised, 15.

Artiklid

Hein, Ants. Poolteist sajandit arhitektuurimälestiste restaureerimise algusest Eestis. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 1-2, 1985, lk 96-101

Kodres, Krista. Restaurierung und das Problem der nationalen Identität. Paradoxa der sowjetischen Kulturpolitik in Estland. – Das Denkmal im nördlichen Ostmittel-Europa im
20. Jahrhundert. Politischer Kontext und nationale Funktion
. Neue Folge Band VI/1997 Heft 1. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg. 1997

Konsa, Silja. Kultuuripärand maastikus. – Kunst.ee, nr 1, 2004

Lumiste, Mai. Muinsustest ja muinsuskaitsest. – Sirp ja Vasar, 11.07.1958

Maiste, Juhan. Unistus ideaalsest muinsuskaitsest. – Maja, nr. 1, Tallinn, 2000

Maiste, Juhan. Traditional and non-traditional in the restoration of architectural monuments in Estonia. – Building Conservation 88 Symposium. Report. Ed by M. Ivars. Helsinki, 1988

Maiste, Juhan. Denkmalpflege in Estland. Die Suche nach Identität. - Das Denkmal im nördlichen Ostmittel-Europa im 20. Jahrhundert. Politischer Kontext und nationale Funktion. Neue Folge Band VI/1997 Heft 1. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk Lüneburg. 1997

Maiste, Juhan. Kriitilisest ja kunstilisest restaureerimises. – Sirp ja Vasar, 18.03. 1988; 25.03. 1988

Nerman, Rudolf. Muinsuskaitse probleemid ja otsingud. – Vikerkaar, nr 6, 1987

Nerman, Rudolf. Ehitusmälestiste kaitsest ja restaureerimisest. – Kultuur ja Elu, nr 10, 1985

Puustak, Ülo. Ülevaade Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse tööst. – Restaureerimisalaste artiklite kogumik. Tallinn, 1976.

Puustak, Ülo. 30 aastat ehitusmälestiste restaureerimisest ENSV-s. – Ehitus ja Arhitektuur, nr 2, 1982

Saks, V. Kakskümmend aastat Vabariiklikku Restaureerimisvalitsust. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 3, 1970.

Talvar, T. Poola restauraatorid kodus, meil ja mujal. – Tehnika ja Tootmine, nr 10, 1980

Tomps, Fredi. Eesti arhitektuurimälestiste kaitsest ja kasutamisvõimalustest. – Ehitus ja Arhitektuur. Nr 1-2, 1985, lk 2-10

Magistritööd

Parktal, Tiina. Tallinna muinsuskaitsest aastatel 1954-1994. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool, 2003

Tambu, Peeter. Modernistliku arhitektuuri säilitamise ja restaureerimise probleeme Eestis. Magistritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2000