Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Näitusepoliitika / Näituseprojekti koostamine


 
 
Kontseptsiooni tasand: KONTSEPTSIOONI KOOSTAMINE
*      teema formuleerimine (seotud muuseumi missiooniga vms)
*      sihtgruppide määramine
*      eesmärkide määratlemine
*      näituseruumi analüüs ja näituse kestvuse määramine
*      analüüsi diagramm
*      näituse temaatiline ülesehitus (koos põhiplaaniga)
*      vajalik uurimistöö
*      kujunduse põhiprintsiibid
 
Planeerimise tasand: NÄITUSEPLAANI TEGEMINE
*      projekti mahu määramine ja näituseplaani tegemine (näitus + kõik lisategevused)
*      korraldusmeeskonna koostamine
*      ajakava koostamine
*      eelarve koostamine
*      rahastamisskeemid
*      pedagoogilised programmid jm kommunikatiivne tegevus
*      pressiplaani koostamine
*      kujunduskontseptsiooni väljatöötamine
    • koopia-originaali eksponeerimise valik
    • näitusel kasutatavate museaalide nimekirja koostamine lähtudes näituse sisust ja eksponeerimistingimustest
    •  näituseruumi tingimused ja turvalisus
Tegemise tasand: NÄITUSE TEGEMINE
*      lepingute tegemine
*      museaalide konserveerimine
*      näituse komplekteerimine
*      reklaam
*      transport
*      näituse kujundamine
*      trükised jm abivahendid
*      muuseumi pedagoogika
*      näitusega seotud üritused
 
Lõpetamise tasand: NÄITUSE LÕPETAMINE
*      näituse dokumenteerimine
*      näitusematerjalide tagastamine peale näituse lõppu
*      hindamine