Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Organisatsioonid / ICOM - Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu / ICOM - Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu


 

Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM (International Council of Museums) on 1946. aastal UNESCO juurde loodud maailma muuseume ühendav organisatsioon.

ICOM on rahvusvaheline muuseumide ja muuseumiprofessionaalide organisatsioon, mis tegeleb maailma loodus- ja kultuuripärandi – nii olemasoleva kui tulevase, nii materiaalse kui vaimse – säilitamise, jätkuvuse ja ühiskonnale vahendamisega. 
ICOM on 1946. aastal asutatud valitsusväline organsatsioon (NGO), millel on ametlikud suhted UNESCOga ja konsultatiivne staatus ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu juures.
Mittetulundusühinguna finantseeritakse ICOMi peamiselt liikmemaksudest, ühingut toetavad ka mitmed valitsus- ja muud asutused. Ühing viib ellu ühte osa UNESCO muuseumide programmist. ICOMi peakorterist, mis asub Pariisis, leiab nii ICOMi sekretariaadi (ICOM Secretariat)  kui UNESCO-ICOM muuseumide infokeskuse (UNESCO-ICOM Museum Information Centre).
ICOMi 21 000 liiget 140 riigist osalevad organisatsiooni riigisisestes, regionaalsetes ja rahvusvahelistes tegevustes, milleks on seminarid, trükiste avaldamine, väljaõpe, mestiprogrammid ja muuseumide propageerimine Rahvusvahelise muuseumipäeva raames (iga aasta 18. mail).
Ühingu liikmeskond osaleb 115 rahvuskomitee (National Committees) ja 30 rahvusvahelise komitee (International Committees) tegevuses. Mõned rahvuskomiteed on tegevuse intensiivistamiseks organiseerunud ka piirkondlikul tasandil. ICOM on ühinenud 14 rahvusvahelise assotsiatsiooniga.
ICOMi tegevus vastab museoloogia väljakutsetele ja vajadustele ning on keskendunud järgmistele teemadele:

  • Professionaalne koostöö ja vahetus
  • Teadmiste levitamine ja üldsuse teadlikkuse tõstmine muuseumidest
  • Personali väljaõpe
  • Kutsestandardite edendamine
  • Kutse-eetika väljatöötamine ja tutvustamine
  • Pärandi säilitamine ja võitlus kultuurivarade salakaubanduse vastu

ICOMi struktuuri kuuluvad:

RAHVUSLIKUD KOMITEED
Rahvuslikud komiteed on ICOMi sekretariaadi ning organisatsiooni liikmete vahelise suhtluse peamisteks vahendajateks. Praegu tegutseb aktiivselt 114 rahvuslikku komiteed.

RAHVUSVAHELISED ALAMKOMITEED
30 alamkomiteed tegelevad ühe muuseumitüübi või muuseumiga seotud eriala uurimise ning arendamisega (museoloogia, konserveerimine, turvalisus, muuseumipedagoogika jmt).
 
AVICOM – audiovisuaalsus ja uued tehnoloogiad
CAMOC – linnamuuseumid
CECA – haridus ja kultuurilised tegevused muuseumis
CIDOC – dokumenteerimine
CIMAM – moodsa kunsti muuseumid
CIMCIM – muusikaliste instrumentide muuseumid
CIMUSET – teadus- ja tehnoloogiamuuseumid
CIPEG –  egüptoloogiamuuseumid
COSTUME – kostüümimuuseumid
DEMHIST – ajalooliste majade muuseumid
GLASS - klaasimuuseumid
ICAMT – muuseumide arhitektuur ja tehniline külg
ICDAD – tarbekunsti ja disainimuuseumid
ICEE – näituste korraldamine
ICFA – kaunite kunstide muuseumid
ICLM - kirjandusmuuseumid
ICMAH – arheoloogia- ja ajaloomuuseumid
ICME – etnograafiamuuseumid
ICMEMO – memoriaalmuuseumid
ICMS - turvalisus
ICOFOM – museoloogia
ICOM-CC – konserveerimine
ICOMAM – relva- ja sõjandusmuuseumid
ICOMON – raha- ja pangandusmuuseumid
ICR - regionaalmuuseumid
ICTOP – personali väljaõpe
INTERCOM – muuseumi korraldus
MPR – marketing ja avalikud suhted
NATHIST - loodusloomuuseumid
UMAC – ülikoolimuuseumid
 
LIITUNUD ORGANISATSIOONID
15 rahvusvahelise organisatsiooni ülesandeks on koondada teatud muuseumitüübid ja/või muuseumiprofessionaalid teatud piirkondades.
 
AEOM – Euroopa Vabaõhumuuseumide Liit
AFRICOM – Rahvusvaheline Aafrika Muuseumide Nõukogu
AIMA – Rahvusvaheline Põllumajandusmuuseumide Liit
AMOI – India Ookeani Muuseumide Liit
CAM – Briti Rahvaste Ühenduse Muuseumide Liit
IACM – Rahvusvaheline Tollimuuseumide Liit
IAMH – Rahvusvaheline Ajaloomuuseumide Liit
IATM – Rahvusvaheline Transpordi- ja Kommunikatsioonimuuseumide Liit
ICAM – Rahvusvaheline Arhitektuurimuuseumide Konföderatsioon
ICMM – Rahvusvaheline Meremuuseumide Kongress
MAC – Kariibi Muuseumide Liit
MINOM – Rahvusvaheline Uue Museoloogia Liikumine
PIMA – Vaikse ookeani saarte Muuseumide Liit
SADCAMM – Lõuna-Aafrika Muuseumide ja Monumentide Liit
SIBMAS – Rahvusvaheline Etenduskunstide Raamatukogude ja Muuseumide Liit
 
REGIONAALSED ORGANISATSIOONID
 
ASPAC – Aasia ja Vaikne ookeani muuseumid
CIAO – Lääne-Aafrika muuseumid
ICOMAC – Kesk-Aafrika muuseumid
ICOM-ARAB
ICOM-EUROPE – Euroopa muuseumid (http://www.icom-europe.org)
LAC – Ladina-Ameerika ja Kariibi muuseumid