Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Näitusepoliitika / Näituse eelarve koostamine


 


I Näituse ruum
Ehitatavad konstruktsioonid
Kujundusmaterjalid
Elektroonilised materjalid
Kliimakontroll
Valgustus
Muud kulud näituseruumide tarbeks


II Näituse materjal

Infokandjad (vitriinid, alused jmt)
Tehniline varustus
Eksponaatide kujundusmaterjal (raamid jmt)
Ekspositsiooni valgustus
Paljundus, printimine, fotod


III Museaalid ja lisatooted

Museaalide puhastamine, konserveerimine
Museaalide laenamine
Koopiate, mudelite tegemine
Audiovisuaalsete programmide tegemine (slaidid, film, heli)
Haridusprogrammide tegemine ja trükkimine
Muud kulud


IV Kujundus ja juhtimine
Näitusega seotud uurimistöö (dokumentatsioon, spetsiifilise valdkonna uurijad jmt)
Näituseplaani ja kujunduse tegemine


V Transport ja kindlustus

Transport
Rahvusvaheline transport
Pakkimiskulud
Kindlustus

VI Trükimaterjalid

Trükimaterjalide kujundamine (monograafia, kataloog, voldik, postkaart jne)
Tõlkekulud
Trükikulud

VII Reklaam, avamine ja tegevused
Reklaam
Avamisega seotud kulud
Näitust toetavad tegevused (loengud, giidiga ringkäigud, üritused)

VIII Üldised kulud

Reisi- ja hotellikulud
Koopiate tegemine
Kontori- ja administratsioonikulud

Alati lisada: mitteplaneeritavad kulud ca 2-5%

IX Tulud
Toetused
Sponsoreerimine
Annetused
Müük
Muud tulud