Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Organisatsioonid / ICOM - Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu / ICOMi muuseumi definitsioon


 

Muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil.

 

(Vt originaali ingl. k.: icom.museum/the-vision/museum-definition)

 

Lisaks kuuluvad muuseumi määrangu alla:

  • Püsivalt raamatukogude või arhiivide juurde kuuluvad konserveerimiskeskused ja galeriid
  • Loodus-, arheoloogia- ja etnograafiamälestised ning -kompleksid, ajaloomälestised ning muuseumi tüüpi asutused nende kogumiseks, säilitamiseks ja tutvustamiseks.
  • Eluslooduse liike eksponeerivad asutused, nagu botaanika- ja loomaaiad, akvaariumid ja vivaariumid
  • Looduskaitsealad
  • Teaduskeskused ja planetaariumid