Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia-alane kirjandus / Eestikeelne kirjandus / Raamatud


 

Baudrillard, J. 1999. Simulaakrumid ja simulatsioon. Tallinn, Kunst

 

Eco, U. 1997. Reis hüperreaalsusesse. Tallinn, Vagabund

 

Keevallik, J. 1993. Kunstikogumine Eestis 19. sajandil. Kunstiteadus Eestis 19. sajandil. Tallinn 

 

Kelpman, M. 2000. Kangatehnikad. Muuseumi varahoidja meelespea. Tartu

 

Konsa, K. Arhivaalide säilitamine. Õppevahend. Tartu 1998, 158 lk. 

 

Konsa, K., Tiidus, M. Säilitusjuht raamatukogudele ja arhiividele. Tallinn 1999, 140 lk

 

Konsa, K. Eestikeelsete trükiste seisundi uuring, Tallinn, TPÜ kirjastus 2003

 

Konsa, K. Konserveerimisbioloogia. Tallinn, Eesti kunstiakadeemia 2006, 254 lk (sisukord PDF)

 

Konsa, K. Artefaktide säilitamine. Tartu, TÜ Kirjastus 2007, 286 lk (PDF) Kogude komisjon soovitab!

 

Luts, A. 1979. Museoloogia 1.–2. Õppevahend. Tartu

 

Neubert, H.-J., Maass, W. 2005. 100 muuseumi: reis läbi viie maailmajao. Sloveenia, Trak Pen

 

Purre, A jt. Sõnastaja. Eesti muuseumihariduse sõnastik 2015 (PDF).
Vt ka muuseumihariduse mõistestiku küsitluse tulemused (PDF).

 

Pärtelpoeg, L. 1995. Mööbel. Muuseumi varahoidja meelespea. Tallinn

 

Raisma, M. (koost.) 2003. Eesti muuseumid. Tallinn

 

Rennit, M. (koost.) 2008. Eesti muuseumid. Tallinn

 

Riitsaar, E. 1995. Graafikatehnikad – nende teostusviisid, kahjustused ja hoiustamine. Tallinn


Rosenberg, I. 1965. Eesti muuseumid. Tallinn

 

Tamm, E. 1996. Vääris- ja värvilistest metallidest esemed ja nende kaunistustehnikad. Muuseumi varahoidja meelespea. Paide

 

Tvauri, A. 2001. Museoloogia ja muinsuskaitse. Õppevahend. Tartu

 

Valk-Falk, E. 1994. Muuseumi varahoidja meelespea. Tallinn

HTML-versioon Kanuti veebilehel

 

Valk-Falk, E. 1995. Käsikirjad ja trükised. Muuseumi varahoidja meelespea. Tallinn

 

Valk-Falk, E. 1996. Vesimärk ja pitsatijäljend pütipaberil. Haruldasi vesimärke ja nende sümboolikat. Paberiveskitest Eestimaal. Tallinn
 

 

 
Kasulik kirjandus
 
Eesti Rahvusarhiivi juhised. Saadaval raamatuna rahvusarhiivi üksustes ja veebis PDF kujul
www.ra.ee/et/juhised-4/&i=4
 
Eesti Ajalooarhiivi trükised

Loetelu veebilehel www.eha.ee