Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Aunimetus Muuseumide Sõber


 

Ettepanekud muuseumisõbra nimetamiseks palume esitada iga aasta 10. maiks muuseumiühingu juhatusele.

 

Aunimetuse on pälvinud
Riin Alatalu (2014)

Ott Sandrak (2013)

Ivi Tomingas (2012)

Riina Roose (2011)

Mart Ummelas (2010)
Enn Kunila (2009)

Kadi Alatalu (2008)

Pertti Pyhtilä (2007)

 


  

Eesti Muuseumiühingu aunimetuse „Muuseumide Sõber“ statuut ja väljaandmise kord

 

Käesolev statuut kehtestab Eesti Muuseumiühingu poolt välja antava aunimetuse „Muuseumide Sõber“ määramise korra

  1. Aunimetuse väljaandmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud Eesti muuseumide toetamisel - osalenud muuseumide arendamisel, muuseumides tehtava töö kajastamisel või aidanud kaasa muul moel Eesti muuseumide maine tõstmisele.
  2. Aunimetuse „Muuseumide Sõber“ kandidaate saavad esitada muuseumid, muuseumide juures tegutsevad mittetulundusühingud või üksikisikud.
  3. Aunimetuse kandidaatide nimed tuleb esitada Eesti Muuseumiühingule iga aasta 10. maiks. Ettepanekule peab olema lisatud põhjendus, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aunimetuse „Muuseumide Sõber“ kandidaadiks üles seatakse.
  4. Aunimetuse saaja valib esitatud kandidaatide seast välja Eesti Muuseumiühingu poolt moodustatud komisjon.
  5. Aunimetuse saaja valitakse kord aastas ja tehakse teatavaks rahvusvahelisel muuseumipäeval.
  6. Aunimetusega „Muuseumide Sõber“ ei kaasne rahalist preemiat, aunimetuse saajale antakse üle originaalne meene.

Käesolev kord on kinnitatud Eesti Muuseumiühingu juhatuse koosolekul 12. aprillil 2007.a

Piret Õunapuu
Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees