Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide Infosüsteem / Eesti muuseumide infosüsteem


 

MuISi info kultuuriministeeriumi kodulehel: www.kul.ee/index.php?path=0x213x790x1762

 


 

Infosüsteemi kujunemislugu

 

2007. aastaks oli 42 Eesti muuseumis, nii riiklikes keskmuuseumides kui ka väiksemates kohamuuseumides kasutusel Kultuuriväärtuste infosüsteem KVIS.

 

KVISi aktiivsem kasutus hakkas toimuma peale peavarahoidjatele korraldatud õpet 2003. aastal.
Samal aastal valmis ka kasutajale suunatud õppematerjal „Vastuvõtuga seotud dokumendid ja aruanded. Täitmise ja kasutamise juhend” (2003, koostajad: Kaie Jeeser, Riina Reinvelt). Õppematerjali sisuks on KVISi tööakende ekraanipildid koos täitmisjuhendiga.
Materjali leiab aadressil http://www.kul.ee/failid/vastuvotuga_seotud%20dok_juhend.PDF

KVIS projekti lõppeesmärk, ühtne Eesti kultuuriväärtuste andmepank, millele oleks Interneti vahendusel juurdepääs kõigile huvilistele, jäi välja arendamata.
Suund võeti muuseumide uue veebipõhise infosüsteemi MuIS välja arendamisele.
 

Tsentraalse veebipõhise andmebaasi kasutamine tagab tehniliste ja andmete säilitamisega seotud probleemide ühtsed lahendused. Veebipõhine rakendus annab laiemad võimalused infosüsteemi kasutamiseks.

 

2005. aastal valmis infosüsteemi analüütikute ja muuseumitöötajate ühise töö tulemusel uue infosüsteemi detailanalüüs (viide, pdf) . Selle töö käigus vaadati taas üle muuseumis toimuvad tegevused ja arutati läbi nende tegevuste loogiline kulg, pidades silmas tsentraalset veebipõhist infosüsteemi.

 

2007. aasta detsembris lõppes uue arendatava muuseumide infosüsteemi tarkvara teine testimisperiood. Terve aasta jooksul on toimunud tihe kostöö programmeerijate (AS Medisoft) ja rühma muuseumitöötajate vahel. Tööde tellijaks ja koordineerijaks on olnud Kultuuriministeerium.

 

Muuseumitöötajatest koosnevasse testijate rühma, mida juhtis Kaie Jeeser (ESM) kuulusid:
Maret Soorsk (Saaremaa Muuseum)
Sirje Pallo (Eesti Ajaloomuuseum)
Marika Reintam (Eesti Riiklik Sõjamuuseum)
Ruth Ristmägi (Eesti Meremuuseum)
Piret Kullerkupp ja Mirjam Rääbis (Eesti Kunstimuuseum)
Maris Rosenthal ja Maris Jaagosild (Eesti Rahva Muuseum)
Restaureerimise ja konserveerimisega seotud probleeme aitasid lahendada Andres Uueni ja Henno Tigane (Ennistuskoda Kanut)

 

Uue infosüsteem MuIS loomisel on arvestatud seni muuseumides kasutusel olnud infosüsteemi KVIS sisestatud andmete üle kandmisega uude süsteemi. Esimesena teostati infosüsteemi vahetus Eesti Spordimuuseumis.

Uuele infosüsteemile viiakse üle järkjärgult ka teised Eesti muuseumid. Kõigi praegu KVISi kasutavate muuseumide andmete ülekandmisega tegeleb programmeerija individuaalselt.

Tarkvara ja andmed paiknevad majutusteenust pakkuva firma serveris.

 

Süsteemi iseloomustus:

• MuIS töötab keskserveril ning kasutajad kasutavad seda interneti vahendusel

• Keskserveri operatsioonisüsteemiks on Linux ning andmebaasimootoriks Oracle.

• Kasutaja arvutisse ei salvestata midagi ja mingit eritarkvara sinna installeerima ei pea.

• MuISi igapäevatöös kasutavad töötajad kasutavad infosüsteemi brauseriga Mozilla Firefox (vabavara).

• Avalikud teenused on toetatud brauseritega Mozilla Firefox ja Internet Explorer (avalik otsing avalikkusele).

 

Infosüsteemi MuIS reaalne töökeskkond valmis 2008 juuniks. See andis võimaluse testida loodud infosüsteemi töökindlust reaalses töökeskkonnas. 2008. aasta sügiseks on MuIS kasutuselevõtt laienenud. MuISiga liitunud muuseumide toel toimub loodud infosüsteemi töökindlamaks muutmine kasutajale ning ühtlasi ka mõningate tööfunktsioonide täiustamine. 2009. aastal on plaanitud viia KVISi kasutavad muuseumid üle MuIS töökeskkonda.

 

MuIS kontseptsiooniga saab tutvuda Kaie Jeeseri magistritöö Dokumenteerimine Eesti muuseumides III peatükis Eesti muuseumide infosüsteem.


MuISi info kultuuriministeeriumi kodulehel www.kul.ee/index.php?path=0x213x790x1762

 

Küsimused ja täpsem info: kaie.jeeser(at)kul.ee