Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia-alane kirjandus / Eestikeelne kirjandus / Artiklid


 
Burke, P. 2003. Ajalugu kui ühiskondlik mälu. – Vikerkaar nr 10/11
 
Burke, P. 2004. Kultuuriajaloo ühtsus ja mitmekesisus. – Tuna nr 4
 
Hallas-Murula, K. Muuseumidest edu-Eestis. – Muuseum 2005, nr. 1(17)
 
Hallas-Murula, K. 2005. Muuseumidest anti-intellektuaalsuse pealetungi ajastul. – Sirp, 18.11.
 
Hallas-Murula, K. 2004. Muuseumidest edu-Eestis. – Sirp, 19.11.
 
Hallas-Murula, K. 2004. Sõda ja kultuur. – Sirp, 25.04.
 
Hallas-Murula, K. 2003. Briti kultuuriprioriteedid – XX sajandi muuseumid. – Sirp, 3.01.
 
Hallas-Murula, K. 2002. 21. sajandi muuseumid: Missioon ja majanduslikud mudelid. – Muuseum, nr 1.
 
Hallas-Murula, K. 2002. Trendidest moes ja muuseumides. - Sirp 2002, nr. 20
 
Hallas-Murula, K. 2002. Muuseumide reformimisest. – Sirp, nr 12, 15.03.
 
Hallas, K. 2000. Muuseumid ja mänedzhment. – Sirp, 3.11.
 
Helme, S. 2001. Pidu katku ajal. – Eesti Ekspress / Areen, 4.10.
 
Hiiesalu, K. 2007. Ühe Tallinna muuseumi saamislugu - Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2005/2007, Tallinna Linnamuuseum, Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, lk 52-62
 
Keevallik, J. 1975. Tallinna muuseumid kunstikultuuri teenistuses: ulmeline prognoos aastaks 2000. – Sirp ja Vasar, 24./31. 01.
 
Kodres, K. 1992. Muutuvad muutumatud „Muusade majad”. – Kunst, nr 3.
 
Konsa, K. Muuseum infoökoloogilisest vaatekohast. Viljandi muuseumi aastaraamat 2002. Viljandi 2003. Lk 25-38.
 
Konsa, K. Kultuuripärandi säilitamine – sotsiaalse sidususe aspekt. Usaldus. Vastutus. Sidusus : Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents : 22.-23. november 2002 Tallinnas : [ettekanded / koostanud Ülo Kaevats] Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2002. 426 lk. Lk 125-130.
 
Konsa, K. Säilitamine muuseumis-teoreetilised alused/ Viljandi Muuseumi aastaraamat 1997. Viljandi 1998. Lk. 72–88. 

Komissarov, K. 1999. XXI sajandi kunstimuuseum kui foorum. – Sirp, 26.11.
 
Lang, R. 2002. Ehitusjanu. – Eesti Ekspress, 2.08.
 
Leete, Art. 1999. Kultuuri ärakasutamine (ühest suundumusest tänapäevases Euroopa museoloogilises diskussioonis). - Eesti Rahva Muuseum aastaraamat. Tartu
 
Lepp, A. 2007. Tallinna ja Tartu Linnamuuseumi ekspositsioonide võrdlus külastajate arvamuste põhjal - Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat 2005/2007, Tallinna Linnamuuseum, Tallinna Raamatutrükikoja OÜ, lk 65-88
 
Liivrand, H. 2000. Muuseum kui katedraal, kuraator kui kunstnik. – Kunst.ee, nr 1
 
Peets, E. 2002. Mon Faible`ist ajaloomuuseumiks – Eesti Ajaloomuuseum. Töid ajaloo alalt. Nr 4. Tallinn
 
Pärdi, H. 1996. Muutuv maailm ja muuseumid. – Akadeemia, nr 9, lk 1930-1950
 
Pärdi, H. 1999. Muuseum ja tänapäev. Kaasaja dokumenteerimise probleeme kultuuriloomuuseumides. – Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. Tartu, nr 43, lk 71-89
 
Raisma, M. 2012. Kuidas portreteerida akadeemilist vaimu? Ülikoolimuuseumide identiteedimuutustest viimase kahe sajandi jooksul. - TÜ ajaloo küsimusi, XXXX (ojs.utlib.ee/index.php/TYAK/article/view/715/702)
 
Raisma, M. 2012. Elamuste jahil. Uute muuseumiekspositsioonide ja teemaparkide võidukäik Eesti kultuurimaastikul - Sirp, 27.09.2012 (www.sirp.ee)
 
Raisma, M. 2010. Uus mälu. Eesti Vabariigi muuseumipoliitika 1919-1924. - Eesti Kunstiakadeemia toimetised. Mälu. Eesti Kunstiakadeemia Toimetised, 22, 2010
 
Raisma, M. 2009. Pärand ja perestroika. Muutused muuseumides 1980. aastate lõpul – 1990. aastate alguses.- Kunstiteaduslikke Uurimusi, nr 18/3-4, 2009
 
Raisma, M. 2009. Muuseum müüb. Tarbimisühiskond ja mälukultuur. - Muuseum, nr 1 (25), 2009 (pdf)

Raisma, M. 2009. Kogumiskirg. Eestimaa esimesed kirglikud kogujad. - Muuseum, 2 (26), 2009 (pdf)

 

Raisma, M. 2009. Muuseumi mõte. Eesti muuseumide identiteedimuutustest 19.-20. sajandil. - Akadeemia, nr 4, 2009 (pdf)

 

Raisma, M. 2009. Aegruum nõukogudeaegses muuseumiekspositsioonis - Eesti Kunstiakadeemia toimetised 19. Aeg ja ruum. Eesti Kunstiakadeemia

 

Raisma, M. 2008. Muuseumikvaliteet. Võistlus Euroopa parima muuseumi tiitlile - Ajakiri Muuseum, nr 2 (24) (PDF)

 

Raisma, M. 2008. Musée ideale. Unistus täiuslikust muuseumist - Kunstiteaduslikke Uurimusi, nr 1-2.

 

Raisma, M. 2008. Models of Time in the Museum. On Exposition Solutions in History and Art Museums - Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VI. Ed. by Eva Näripea, Virve Sarapik and Jaak Tomberg. Tallinn-Tartu: Estonian Literary Museum, Estonian Academy of Arts

 

Raisma, M. 2007. Museaalsed ideaalmaastikud. Muuseumiekspositsioonide tüpologiseerimise võimalused ja valikud. - Narva Muuseumi toimetised 7. (pdf)

 

Raisma, M. 2007. Muuseumi piirid kaasaegsel mälumaastikul - Ajakiri Muuseum, nr 2 (22) (PDF)

 

Raisma, M. 2007. Muuseumiaasta - kellele ja milleks? - Eesti Päevaleht, 12.11.

 

Raisma, M. 2006. Kas Eesti vajab rahvusmuuseumi? - Sirp, 8.12.

 

Raisma, M. 2006. Muuseumi magus võim - Kunst.ee, nr 1.

 
Raisma, M. 2006. Muuseumi magus võim (doc)
 
Raisma, M 2005. Aja mudelid muuseumis (doc)
 
Raisma, M. 2004. Ilu tempel. Klassitsistlik muuseumi kui valgustusajastu manifest. – Ehituskunst „Klassika ja klassitsism”, nr 36/37
 
Raisma, M. 2002. Suur vend. Museoloogia positsioon ja võimalused. – Sirp, 15.03.
 
Raisma, M. 2002. Muuseumi võim ja võimu muuseum. – Muuseum, nr 1-2 (12)
 
Soomre, M.-K. 2005. Kõik on võimalik! – Sirp, 18.11.
 
Soomre, M.-K.2002. Kes käib kunstimuuseumis? – Sirp, 15.03.
 
Tamm, M. 2004. Kuidas kaitsta rahvuse mälu? – Kunst.ee, nr 1
 
Teder, I. 1987. Uued muuseumid [Eestis]. Kunst, nr 1

 

Õunapuu, P. 1999. Eesti Rahva Muuseumi rajamisest - Akadeemia, nr 5, lk 967-974