Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Näitusepoliitika / Näituse dokumenteerimine


 
Näituse portfoolio koosneb ideaalis järgmisest materjalist:  
 • Näituse nimi, aeg ja koht
 • Näituse kontseptsioon ja eesmärgid
 • Korraldusmeeskond
 • Näituse sihtgrupid
 • Näituse kujundamise lähtekohad ja põhiideed
 • Näituse kujunduslik lahendus seinte kaupa koos objektidega ja põhiplaan
 • Näitusel kasutatud tekstiline materjal
 • Eksponaatide nimekiri
 • Keskkondlik kontroll ja hinnang (objektide seisundi kirjeldused)
 • Näituse ajakava
 • Eelarve ja tegelikud kulud
 • Kogu näitusega seotud dokumentatsioon (laenu- /tollipaberid jmt)
 • Pedagoogiliste programmide ja ürituste nimekiri
 • Näitusega kaasnenud trükised, postkaardid jms
 • Reklaam ja ilmunud pressimaterjal
 •  Külastajateuuringud või hindamislehed
 • Fotodokumentatsioon