Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide aastaauhinnad


 

Muuseumiroti auhind

Eesti Muuseumiühing alustas 2004. aastal Muuseumiroti väljaandmist parima näituseprojekti eest. Kuna muuseumivaldkond on sellest ajast alates palju muutunud ning tunnustust väärivaid tegevusalasid on lisandunud, laiendati 2010. aastal Muuseumiroti auhinda lisaks näitusetegevusele ka teaduse, koguhoidmise, turunduse jne peale ning auhinda hakati välja andma koostöös Muuseuminõukoguga.

 

Konkursi eesmärk on tunnustada tublimaid muuseumitöötajaid, tõsta muuseumielu aktiivsust ning tutvustada laiemale üldsusele muuseumitöö eri aspekte. Konkursi käigus selguvad ka muuseumitöö parimad praktikad, kuna auhindu antakse välja konkreetse idee, teo, projekti või programmi eest.

 

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti muuseumid olenemata omandivormist. Kandideerivaid projekte hindavad vastavad alakomisjonid. Statuudid ja esitamistähtajad asuvad leheküljel muuseumiauhinnad.kul.ee.