Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide Infosüsteem / MuISi kasutavad muuseumid


 

 

Jrk nr
Muuseumi nimetus
Lühend
1.
Eesti Spordimuuseum
ESM
2.
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
PAL
3.
Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum
KLM
4.
Eesti Meremuuseum
MM
5.
Eesti Siseturvalisuse Muuseum
TTM
6.
Betti Alveri Muuseum
BAM
7.
Valga Muuseum
VaM
8.
Pärnu Muuseum
PäMu
9.
Tartumaa Muuseum
TaM
10.
Hiiumaa Muuseum
HKM
11.
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
ETMM
12.
Järvamaa Muuseum
PM
13.
Eesti Kunstimuuseum + filiaalid
EKM
14.
Tartu Kunstimuuseum
TKM
15.
Saaremaa Muuseum
SM
16.
Harjumaa Muuseum
HMK
17.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
ETDM
18.
Tartu Linnamuuseum
TM
19.
Narva Muuseum
NLM
20.
Eesti Ajaloomuuseum
AM
21.
Põlva Talurahvamuuseum
PTM
22.
Eesti Tervishoiu Muuseum
THM
23.
Eesti Arhitektuurimuuseum
EAM
24.
Liivi Muuseum
LM
25.
Rannarootsi Muuseum
RrM
26.
Iisaku Muuseum
IM
27.
Mahtra Talurahvamuuseum
MT
28.
Mõniste Muuseum
MF
29.
Eesti Rahva Muuseum
ERM
30.
Viljandi Muuseum
VM
31.
SA Virumaa Muuseumid
RM
32.
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum
DrKM
33.
Eesti Vabaõhumuuseum
EVM
34.
Läänemaa Muuseum
HM
35.
Võrumaa Muuseum
VK
36.
Ennistuskoda KANUT
EKK
37.
Eesti Piimandusmuuseum
EPiM
38.
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
UTKK
39.
Eesti Maanteemuuseum
EMM
40.
Tallinna Linnamuuseum
TLM
41.
Seto Talumuuseum
STM
42.
Raudtee Muuseum
RdtM
43.
Järvakandi Klaasimuuseum
JKM
44.
Otepää Gümnaasiumi Muuseum
OGM
45.
Eesti Ringhäälingumuuseum
RHM
46.
TTÜ Muuseum
TTÜM
47.
C. R. Jakobsoni Talumuuseum
CRJM
48.
Mootorispordi Muuseum
MSM
49.
Muhu Muuseum
JSM
50. Eesti Põllumajandusmuuseum EPM
51. Eesti Panga Muuseum EpM
 
Andmed seisuga 30.03.2010
 
Info MuISi küsimustes: tel 510 5018 Kaie Jeeser, kultuuriministeeriumi MuiSi konsultant; tel 628 2280 Indrek Eensaar kultuuriministeeriumi infotehnoloogiabüroo juhataja.