Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia-alane kirjandus / „Akadeemia” erinumber (4, 2009)


 

Kultuuriajakirja AKADEEMIA nr. 4 - 2009. Muuseumiaasta erinumber

 

lk 651-657 Krista Aru. Eesti Rahva Muuseum 100 (pdf)
lk 658-664 Eesti Rahva Muuseumi asutamisprotokollid (pdf)
lk 665-683 Piret Õunapuu. „Mis täna veel saada on, seda homme enam ei leidu!”: Vanavara kogumisest Eesti Rahva Muuseumi algaastail (pdf)
lk 684-689 Jaan Lintrop. Sant Simon (pdf)
lk 690-702 Inge Kukk. Kui Kremli täht valgustas muuseumi: Stalinismiaegsetest ümberkorraldustest Eesti muuseumides (pdf)
lk 702-723 Janika Oras. Lõik eesti folkloorikogumise loost: Nõukogude aja helisalvestused (pdf)
lk 725-745 P.-K. Parts, M. Rennu, L. Jääts, A. Matsin, J. Metslang. Viljandimaa käsitöömeistritest rakendusantropoloogia vaatenurgast (pdf)
lk 746-762 Aimur Joandi. Eesti Põllumajandusmuuseumi lugu (pdf)
lk 764-773

Hans Sloane (Tõlkinud Ilmar Anvelt). Kiri Peterburi Teaduste Akadeemiale

Pärtel Piirimäe. Hans Sloane, Johann Amman ja Peterburi Teaduste Akadeemia (pdf)

lk 774-796 Mariann Raisma. Muuseumi mõte: Eesti muuseumide identiteedimuutustest 19.–20. sajandil (pdf)
lk 797-808 Hilde Hein (Tõlkinud Kadri Lutt). Vastutuse võtmine: Esteetika õppetunnid
lk 809-827 Lea Leppik, Reet Mägi. Ülikoolimuuseumid — kellele ja milleks? (pdf)
lk 829-858 Anne Valmas. Eesti Arhiiv Austraalias: Noppeid Hugo Salasoo kirjavahetusest Kaljo Käärikuga (pdf)