Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Hariduspoliitika


 
Virve Tuubeli presentatsioon "Hariduspoliitika põhimõtete väljatöötamine ja arendamine"  (4.32MB)
Virve Tuubeli magistritöö "Muuseumi ja kooli koostöömudelid" (2002) (1.48MB)

I. MUUSEUMI JA KOOLI KOOSTÖÖ LÄBI AEGADE
1.1. Muuseumi koht haridussfääris – maailmakogemus
1.1.1. Muuseumipedagoogika arengu põhietapid
1.1.1.1. Rahva muuseum
1.1.1.2. Muuseumide haridusliku rolli areng 20. sajandil
1.2. Muuseumid kui mitteformaalsed koolitajad
1.2.1. Muuseumipedagoogi roll muuseumis
1.2.2. Muuseumi ja kooli koostöömudelid
1.2.3. Järeldused
1.3. Muuseumi koht haridussfääris – Eesti kogemus
1.3.1. Järeldused
II. MUUSEUMI JA KOOLI KOOSTÖÖMUDELID
2.1. Riiklik õppekava ja integratsiooniprogramm ning muuseumide osa nende täitmisel
2.2. Eesti Rahva Muuseumis rakendatavatest koostöömudelitest
2.2.1. Järeldused
III. RAAMAT “EESTI RAHVAKULTUUR 19. SAJANDIL” – VÕIMALUS RAHVAKULTUURI ÕPPIMISEKS JA ÕPETAMISEKS
3.1. Vajadus rahvakultuurialase õppematerjali järele
3.2. Raamatuga õppimine ja õpetamine
3.2.1. Illustratsioonid õpikus
3.2.2. Õpperaamatu alajaotused