Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Courants du Monde koolitusprogrammid

"Courants" ja "Courants du Monde" on Maison des Cultures du Monde’i ja Prantsuse Kultuuriministeeriumi eestvedamisel läbi viidavad rahvusvahelised koolitusprogrammid, mille eesmärgiks on edendada kultuuri- ja teadmistevahetust. Seminare pakutakse mitmetes erinevatest valdkondades.

Osalemine koolitusprogrammides on tasuta. Maison des Cultures du Monde võtab enda kanda osaleja majutuskulud ning päevarahad. Täpsemat informatsiooni tingimuste kohta leiate aadressilt: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/index.htm

Kandideerimine toimub ainult läbi Prantsuse Kultuurikeskuse. Kõik vajalikud dokumendid koos kandideerimisankeediga palume tuua/saata Prantsuse Kultuurikeskusesse (Kuninga 4, 10146 Tallinn) 29. veebruariks 2008.
 
2008. aastal on pakutavate seminaride ja koolituste valik järgmine:KEVAD

1) Euroopa muuseumikuraatorite seminar (9.-14. juuni 2008)
Seminar keskendub kahele teemale:
- kaasaegsete materjalide säilitamine,
- muuseumid ja industriaalne objekt.
Keeled: inglise ja/või prantsuse (nõutav arusaamine suulisest prantsuse keelest)
Sihtgrupp: kuraatorid või muuseumikollektsioonide haldajad
Korraldajad: Direction des musées de France, Institut national du patrimoine, Insititut national d’Histoire de l’Art, Ecole du Louvre
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/gestion01EN.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf


2) Kultuuritööstused Euroopas (kirjastamine) (23.-27. juuni 2008)
Keeled: inglise ja/või prantsuse 
Sihtgrupp: kirjandus- ja kirjastusala professionaalid
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/gestion01EN.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 

SÜGIS

3) Kultuuripoliitikad ja nende administreerimine (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: riiklike või regionaalsete organisatsioonide kultuurikoordinaatorid, kultuuriasutuste või –projektide juhid
Korraldaja: Observatoire national des politiques culturelles de Grenoble
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 
4) Finantseerimine ja kultuurimajandus (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: ministeeriumite, kohaliku omavalitsuse või kultuuristruktuuride administratiivpersonal, kelle vastutusalasse kuulub kultuuriprogramm või kultuurijuhtimine
Korraldaja: Université Paris-Dauphine
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 
6) Digitaalne materjal raamatukogus (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: raamatukogude juhid või riiklike ning suurte avalike raamatukogude töötajad, kelle vastutusalasse kuulub digitaalse materjali omandamine, levitamine ning säilitamine   
Korraldajad: Prantsusmaa Rahvusraamatukogu, Bibliothèque publique d’information
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 
7) Arhiveerimise teooriad ja praktikad (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: arhiveerimisspetsialistid või töötajad, kelle vastutusalasse kuulub arhiveerimise korraldamine ning kes tunnevad arhiveerimistehnikaid
Korraldajad: Prantsuse Kultuuri- ja Kommunikatsiooniministeerium, Direction des archives de France
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 
8) Raamatukogu kogude konserveerimisprojekti juhtimine (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: raamatukogude töötajad, kelle vastutusalas on kogude konserveerimine. Sobival kandidaadil peab olema otsustusõigus konserveerimiskeskuse asutamiseks ja konserveerimispoliitika arendamiseks
Korraldajad: Prantsuse Rahvusraamatukogu
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf

 
9) Séjours Culture (17. november – 5. detsember 2008)
Keel: prantsuse
Sihtgrupp: kultuuriprofessionaalid (valdkonnad: kujutav kunst, muuseumid, kultuuriüritused, teater, tsirkus, muusika, tants, raamatukogud, arhitektuur, urbanism ja kultuuriväärtused)
Keel: prantsuse
Korraldajad: Prantsuse Kultuuri- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maison des Cultures du Monde
Lisainformatsiooni: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/courantsdumonde.htm
Kandideerimisankeet: http://www.mcm.asso.fr/site02/courants/programme/dossiers-tele-COURANTS/formulaire_bilingue_2008.pdf
 

Séjours Culture võimaldab kandidaadil vastavalt oma profiilile luua individuaalne programm, mis koosneb kohtumistest ning erinevate kultuuristruktuuride külastamisest Pariisis ja mujal Prantsusmaal.   


 
Kontakt: Laura Hein, laura.heinccf.ee
Responsable des manifestations culturelles et de la communication Centre Culturel Franēais de Tallinn Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Estonie Téléphone : (00 372) 6 271 194 Télécopie : (00 372) 6 271 198 Site de l'Ambassade : http://www.ambafrance-ee.org  site du SCAC : http://www.ccf.ee  Tagasi