Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Organisatsioonid / Muuseumiorganisatsioonid / Tugistruktuurid


 

Eesti Kultuurkapital
www.kulka.ee

Eesti Muuseumiühing
www.emy.kul.ee

 

Eesti Konservaatorite Ühing
www.eestikonservaator.ee

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
www.folkart.ee
 

Eesti Rahva Muuseumi omakultuuride osakond

www.erm.ee/?node=1843

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
www.kul.ee

Muinsuskaitseamet
www.muinas.ee

Rahvakultuuri Koolitus- ja Arenduskeskus
www.vilmsi.ee

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
www.tallinn.ee/est/g21/

UNESCO Eesti Rahvuskomitee
www.unesco.ee

UNESCO
www.unesco.org


CIDOC. The International Committee for Documentation of the International Council of Museums

www.cidoc.icom.org/


Object ID
www.object-id.com/

Museum Documentation Association (MDA) (UK)
www.mda.org.uk

ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
www.iccrom.org

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites
www.icomos.org 

DOCOMOMO
www.docomomo.com

INCCA, International Network for the Conservation of Contemporary Art
www.incca.org

The Best in Heritage
www.thebestinheritage.com

European Museum Forum
www.europeanmuseumforum.org

English Heritage
www.english-heritage.org.uk


Getty Research Institute

www.getty.edu

Institute of Museum and Library Services (USA)
www.imls.gov

Europe and Culture. The European Culture Portal
www.europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm

World Cultural Foundation
www.wcf.org/

European Cultural Foundation
www.eurocult.org/

Council of Europe. Cultural and Natural Heritage
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Heritage/

International Cultural Property Protection
exchanges.state.gov/culprop/

Stolen Works of Art
www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp

Conventions of Council of Europe
conventions.coe.int