Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Muuseumiaasta 2009 / Muuseumiaasta tutvustus


 

MA09 logo

Aasta 2009 on kuulutatud Eestis muuseumiaastaks. Aasta eesmärgiks on pöörata tähelepanu meid ümbritsevale kultuuripärandile läbi muuseumide vaatenurga. Tutvustada meie ligi 250 muuseumi tegevusi, nendes tehtavat tööd kultuuripärandi säilitamisel, hoidmisel ja tutvustamisel, tuua nähtavale muuseumides oma igapäevast tööd tegevad inimesed, väärtustada enam kui 200 aasta jooksul tehtut.

 

Muuseumide maailm on Eestis sama kirju kui mujal maailmas. Meil on kunstimuuseumid ja ajaloomuuseumid, koduloomuuseumid ja mitmesugused teemamuuseumid. Meil on suured ja väikesed muuseumid, riiklikud ja eramuuseumid. See aasta on mõeldud meile kõigile.

Muuseumiaasta on oma tegevustes noor, jõuline, positiivne, tulevikku suunatud, helge ja nooruslik, mõeldud nii suurtele kui lastele, nii omadele kui võõrastele.

 

Muuseumiaasta läbiviimiseks jaotub Eestimaa neljaks aastaajaks ja neljaks regiooniks:

•    Talv (detsember, jaanuar, veebruar) – Lääne- ja Ida-Virumaa ning Jõgevamaa – koordinaator Virge Laaneste (virge.laaneste@narvamuuseum.ee) Narva Muuseumist

•    Kevad (märts, aprill, mai) – Tartu-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandimaa – koordinaator Saale Randaru (saale.randaru@erm.ee) Eesti Rahva Muuseumist

•    Suvi (juuni, juuli, august) – Pärnu- ja Läänemaa, Hiiumaa ja Saaremaa – koordinaator Helgi Põllo (helgi@hmm.hiiumaa.ee) Hiiumaa Muuseumist

•   Sügis (september, oktoober november) – Harju-, Järva- ja Raplamaa – koordinaator Mariann Raisma (mariann.raisma@eam.ee) Eesti Ajaloomuuseumist.

 

Samuti on muuseumiaastal tematilised kuud:

veebruar – LINNUS kui MUUSEUMIKESKKOND

märts – PEIDETUD PAIGAD

aprill – ERM 100

mai – MUUSEUMIÖÖ

juuni – LASTEGA (EESTI)MAALE, PUHKA MUUSEUMIS!

juuli – MUSEAALSED MAASTIKUD

august – TALUMUUSEUMID

september – KOGUMISKUU

oktoober – UUED JA VANAD MUUSEUMID

november – MUUSEUMITÖÖTAJA
 

Muuseumiaasta üritused toimuvad aastaringselt, kuid igal aastaajal on rõhuasetus vastavalt ühel regioonil.

 

Muuseumiaasta läbiviimiseks on moodustatud Muuseumiaasta juhtkomitee. Aasta läbiviimise korraldamise on oma õlule võtnud Eesti Muuseumiühing, kes vastutab aasta ürituste kava ja üle-Eestiliste tegevuste eest. Muuseumiaasta projektijuht on Mariell Piispea (mariell.piispea@muuseum.ee) tel 521 0250.
Suhteid meediaga korrald
ab Ants Johanson (ants@johanson.ee), tel 505 7303.
 

Muuseumiaasta annab kõigile muuseumidele võimaluse ennast tutvustada, mõelda mida huvitavat pakkuda nii laiale avalikkusele, külastajale kui ka muuseumitöötajale endale.

 

Muuseumiaastat aitavad Eesti Muuseumiühingul läbi viia head partnerid: