Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Viited / Kasulikud viited


 

Kultuur. Info. Eesti kultuurisündmuste kalender
http://www.kultuur.info

Kuhu minna
http://www.kuhuminna.ee


Kultuurikalender

http://www.kultuuri.net

Tartu Kultuuriaken
http://kultuuriaken.tartu.ee/

Antiigiveeb
http://www.antiigiveeb.ee

 

ESTER - Tallinna raamatukogude Elektronkataloog
http://helios.nlib.ee/

 

Kunstikeskus / 24h galerii
http://www.kunstikeskus.ee

 

Virtuaalmuuseum
http://www.virtuaalmuuseum.ee

 

Muuseumide sooduskupongid

http://www.kupongiraamat.ee


Digiteeritud eesti ajalehed

http://dea.nlib.ee

 Eesti Instituut
http://www.einst.ee

Eesti Kultuurkapital
http://www.kulka.ee

Eesti Kutsekoda
http://www.kutsekoda.ee

Eesti Muuseumiühing
http://www.emy.kul.ee

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
http://www.folkart.ee

Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
http://www.kul.ee

Ennistuskoda Kanut
http://www.kanut.ee


Pärnumaa väikemuuseumid
http://www.zone.ee/pmvms

Riigi Muinsuskaitseamet
http://www.muinas.ee

Rahvakultuuri Koolitus- ja Arenduskeskus
http://www.rahvakultuur.ee

UNESCO Eesti Rahvuskomitee
http://www.unesco.ee

Balti Museoloogiakool
http://www.bms.edu.lv

Euroopa muuseumiühingute võrk (NEMO)
http://www.ne-mo.org 

ICOM
http://www.icom.museum

ICOM Virtual Library: Museum Pages
http://icom.museum/vlmp/

UNESCO
http://www.unesco.org