Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Museoloogia / Museoloogia


 
Varasemal ajal mõisteti museoloogiat kitsas tähenduses kui distsipliini sellest, kuidas muuseumid tegutsevad. Tänapäeval kasutatakse kitsama tähenduse kohta terminit museograafia. Vahet võiks väljendada ka nende kahe eri distsipliini küsimuseasetus:
            Museograafia                           kuidas?
            Museoloogia                             miks?
Ehk teisisõnu on museograafia museoloogia üks osa.
 
 
Museoloogia definitsioone on mitmeid, alljärgnevalt mõned neist:
 
 
Museoloogia on teooria ja praktika, mis käsitleb inimese ja keskkonna minevikuainelise tõestusmaterjali säilitamist, uurimist ja esitlemist.
 
Peter van Mensch, Reinwardti Akadeemia
 
 
Museoloogia (heritoloogia) on teadus, mis uurib, kuidas inimene ja ühiskond tunnetab ja valitseb ajalist ja ruumilist keskkonda mineviku ja kaasaja asitõendite abil.
 
Jyväskylä ülikooli museoloogia kateeder
 
 
Museoloogia kirjeldab, kuidas muuseumid kujunesid sellisteks, nagu tänapäeval, juhatab, milline peaks olema muuseum ühiskonna vajadusi silmas pidades ning defineerib spetsiifilised organisatoorsed ning protseduurilised struktuurid ja süsteemid.
 
Georges Ellis Burcaw