ࡱ> 57234'`%bjbj 7v&hhh8hiy72j(j"jjjτ. 6666666$9h<7-)"τ))7jj37ɠɠɠ)jj6ɠ)6ɠɠ PR!j~j +:h^b6I70y7<C(<R!R!<.ɠ׆k77k^y7))))>F"F LIITMUUSEUMI LOOMISE IDEE TUTVUSTAMINE MAAKONNAMUUSEUMIDE DIREKTORITELEKultuuriministeeriumis21. septembril 2009. aAlgus kell 13.30, lpp kell 17.00Juhatas: Anton PrnProtokollis: Marju ReismaaOsalejad:Riine Kallas, Harjumaa Muuseumi direktorMerike Lang, Eesti Vabahumuuseumi direktor Kaido Orula, Tartumaa Muuseumi direktorJaak Pihlak, Viljandi Muuseumi direktor Helgi Pllo, Hiiumaa Muuseumi peavarahoidjaEndel Pa, Saaremaa Muuseumi direktorRea Raus, Lnemaa Muuseumi direktorReet Roop, Plva Talurahvamuuseumi direktorTiia-Helle Schmitte, Mahtra Talurahvamuuseumi direktorUrmas Selirand, Hiiumaa Muuseumi direktor Arne Tegelmann, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi direktorPille Tomson, Valga Muuseumi direktorSiiri Toomik, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi direktorElmar Trink, Prnu Muuseumi projektijuhtValev Vljaots, Jrvamaa Muuseumi direktori kt., Iisaku Muuseumi direktorKultuuriministeeriumist:Katrin ArvistoLiili KaskaAivi LintnermannAnton PrnMarju ReismaaRagnar SiilSiim SuklesKersti TiikAve Toots-EreltRiina Uljas1. Anton Prn tegi ettekande (vt ka lisatud PowerPointi fail) maakonnamuuseumide hetkeolukorrast ning uue liitmuuseumi moodustamise plaanidest:I EelluguMrgiline 2004-2006-2008 muuseumide tervikliku tulevikuvaate snastamineEL struktuurifondid kultuuriprand, sh muuseumid on regionaalpoliitika osa2000-2006 EL eraldised kultuuriprandi toetuseks (omafinantseeringuga) ca 200 milj kr sh Vrska Seto Talumuuseum, Plva Talurahvamuuseum Karilatsis, Laulupeo Muuseum Tartus, SA Virumaa Muuseumid, lisaks Kuressaare ja Narva linnused (muuseumid) + ekspositsioon Kuressaare linnuses, Ilon Wiklandi galerii.Alates 2005. a (kuni 2009) siseriiklikud piirkondade konkurentsivime tugevdamise vikeprojektide ja piirkondliku arendamise kavandamise programmid.2006 dokument "21. sajandi Eesti muuseumid. Arengu phisuunad 20062015"Eesmrk > aastal 2015 on Eesti muuseumid:usaldusvrsed ja tnapevased mluasutused,emotsionaalset kogemust pakkuvad haridusasutused,atraktiivsed ja kvaliteetset teenust pakkuvad kultuuriturismi asutused,tnapeva nuetele vastavad teadusasutused,harivad meelelahutusasutused ning elustiili kujundajadMuuseumid on hstitoimivad organisatsioonid, mis on tturul konkurentsivimelised ning mille vrgustikud on korrastatud.Muuseumid on omanolised, neil on oma profiil, mis lhtub asukohast, kollektsioonist, ajaloolisest taustast.2006 (14. sept.) KuM-s arutelu "Maakonnamuuseumid tnases olukorras" (seoses raamatupidamisteenuse koondamisega maavalitsuste alla).Esmakordselt ksitleti muuseumide senise alluvussuhte muutumist (maakond > KuM) ja uusi lesandeid (programmid ja arengukavad, muinsuskaitse, regionaalmuuseum).2008 jaanuar maakonnamuuseumid Kultuuriministeeriumi haldusalas Vimalus muuseumide tegevusi vahetult jlgida ja analsida.Tulemused:1) EL struktuurifondid. Piirkondade konkurentsivime tugevdamise programm: Plva Talurahvamuuseum, Lnemaa Muuseum, Harjumaa Muuseum, Prnu Muuseum. leriigilise thtsusega kultuuri- ja turismiobjektide vljaarendamine: Saaremaa Muuseum. + juhikoolitus.Algatamisel: Ruhnu Korsi talu, Mahtra Muuseum (uuesti), Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseum, Viljandi Muuseum (Hpassaare).2) Muuseumide Nukogud (reaalne moodustamine)II Tnane seis1) Tkohti 223; 281 nitust; u 27% kogu klastajaskonnast (2008)2) Ebahtlane arengmajanduslikud tulemused ehk omateenitud vahendid 9-l muuseumil alla 8%, 1 u 48% (2008)muuseumikeskkonna vljaarendamine 42% maakonnamuuseumide osakaal (2009)tegevuskulud (4 muuseumi moodustavad kogu eelarvest 45%) (2010)3) EL struktuurifondide toetuse tulemus:muuseumikeskkonna vljaarendamisel rhk maakonnamuuseumidele,suurem klastatavus rhk klastajale,vajadus suurema / uue koosseisu jrele (pedagoogid, programmijuhid jt) > 15 + 7,uued kaasnevad kohustused (turundus, klastajaprogrammid jms),suuremad ldkulud3) Probleemid - vajadused:tegevuste htne koordineerimine, planeerimine,prioriteetsete valdkondade, vajaliku koosseisu mratlemine ja prognoosiminehiste infokanalite arendamine, htsete phimtete kujundamine suhtlemiseks info-, reklaami- ja turismiettevtetega,hised arendusalased tegevused (turundus, suhtekorraldus, nituste korraldamine jmt)III Liitmuuseumi idee ehk kolm eesmrki1. Kompetentsi laiendamine:kompetentsikeskus muinsuskaitse vallas (teavitamine, ekspertiisid; arheoloogia, etnoloogia jt erialad),riiklikud programmid, arengukavad: maa-arhitektuuri arengukava (Harjumaa Muuseum), UNESCO vaimse kultuuriprandi konventsioon vaimse prandi kaardistamine (Hiiumaa Muuseum),panustamine pdevusse koolitamine (mberpe).2. Kogukond:muuseum kui kohaliku kultuurielu keskus,muuseuminukogud,mitmekeelne (s.h limumine)3. htne organisatsioon:juhtimine ja koordineerimine (planeerimine, arendustegevused, kogumis- ja silitamispoliitika, MuIS)tugiteenuste koondamine: eelarvestamine, haldus, kommunikatsioon, turundus, IT lahendused, hised riigihankedsuurem rahaline vimekus eelarve 29 milj krRahvusvaheline praktika riikides, kus ministeeriumi ja muuseumide vahele jb keskne koordineeriv asutus on muuseumide areng olnud edukam.Eestis puudub tna ja lhiaastatel vime luua vastav amet. Seda saab asendada konsolideerumisprotsessis tekkiv keskne hendasutus.hinemine ei too kaasa:muuseumide kaotamistomavahendite ravtmist > sest kes rohkem teenib, sellel on suuremad vljaminekud nii tiendava personali kui ka uute tegevuste arendamiste nol.massilisi koondamisihinemine toob kaasa:muuseumijuhid jtkavad asutuse juhtimist jrgneval 4 aastal, seejrel kohad valitavaks,panustamine pdevusse erinevate tasandite koolitus, uued ametidliitmuuseumi juhtkond komplekteeritakse tnaste muuseumittajate baasilLhiaja tegevused:30.09.9.10. kohtumised kigis muuseumides liitmuuseumi idee tutvustamine, kigi rakuulamine.Novembri alguseks liitmuuseumi phikontseptsioon.Et oleks tagatud protsessi alguses tielik kaasamine on kik maakonnamuuseumide direktorid kutsutud osalema trhma tst tieiguslike liikmetena.2. Merike Lang tutvustas lhtemtteid liitmuuseumi loomiseks ja toimimiseks (vt ka lisatud PowerPointi fail):KUIDAS mista algatatavat protsessi?Me peame tunnustama, austama ja pidama lugu minevikust, kuid meil ei ole enam vimalik kaitsta end sellega, et jme tuttava juurde ning et saame hoida kinni minevikus toimunud positiivsetest asjadest, sest nii kaasaeg, kui tulev aeg nuab meilt uusi lahendusi.Kasulik on otsida seda, mida saad teha ja nha olemasolevaid valikuid, keskendudes eesmrkidele ja nende saavutamise vimalustele. Liitmuuseumi kontseptsiooni fookuses on KLASTAJA ehk TEENUSE TARBIJA, kelleks on:kohalik kogukond nii kohtadel kui le-eestiliseltEesti vlisklaline nii reaalselt kui virtuaalseltEESMRK: Teenindust kvaliteet tarbija suhtes. Selle tagab kohustuste titmine nii funktsionaalsel kui tugiteenuste tasandil. Esitatavad ksimused:KUIDAS tita hiskonna ootusi muuseumide suhtes: vahendamine, nustamine, kommunikeerimine?KUIDAS toimub tprotsess, mida klastaja/tarbija ei ne, kuid millest oleneb temale pakutava teenuse kvaliteet ja mitmekesisus: uurimine, kogumine, silitamine, tugiteenused?hised vrtused:Professionaalsus ja kvaliteetEfektiivsusKttesaadavusKoost snergiaSisuline mitmekesisus lbi kohalike identiteetideJm?Vimalik uus nimi:EESTI MAAMUUSEUM (Estonian Landsmuseum, Estnisches Landesmuseum)Visioon:Eesti Maamuuseum (EMaM) on muuseumide hendus, mis lbi ksiku tugevdamise liidab heks tervikuks Eestimaa eri piirkondade kohalikud identiteedid ja prandi ning teeb need nhtavaks kogu Eestimaa elanikele ja vlisklalistele. Olles Eesti suurim muuseum toimib organisatsioon efektiivses vrgustikus ning kaasaegse turunduse, finants- ja kogude arvestuse phimtete jrgi. EMaM on lbi oma liikmesmuuseumide elamusi pakkuv kultuuriasutus, mlutugi, teadus- ja hariduskeskus.EMaM onavatud oma kogukondade poole, pakkudes neile vajalikke prandiga seotud teenuseid. Missioon:Eesti Maamuuseumi missioon on luua lbi ksiku vrtustamise nii kodu- kui vlismaal hinnatud kultuuriline tervik, mis kannab endas elavat kohalikku traditsiooni ja hoolitseb selle kogumise, uurimise, jrjepideva silimise ja ldsusele aktiivse tutvustamise eest kohtadel.Struktuur: SHAPE \* MERGEFORMAT Struktuuri phimtted phimrusele:Katus ei oma eraldi arendus- ja teadusdirektorit, kuna kohtadel olevad muuseumide juhid on sisuliselt arendusdirektorid ja paljud ka lisaks teadusdirektori kallakuga (nagu hetkelgi). Tallinnas ei lahendata kohalikke identiteete, vaid ainult koordineeritakse hist tegevust ja vimalikku snergiat. See ei vlista ideede genereerimises kaasaaitamist.Phimrus kajastab organisatsiooni struktuuri kuni liitunud muuseumide tasandini. Liitunud muuseumide enda struktuure phimruses ei fikseerita. See annab sisemistele ametikohtadele ja struktuuridele vajaliku paindlikkuse reageerimiseks sise- ning vliskeskkonna muutustele. Liitunud muuseumide struktuurid ja ametid ning phimrused ja arengukavad kinnitatakse henduse peadirektori poolt.Liitunud muuseumide kontseptuaalne struktureerimine:KUIDAS lahendada suhe identiteetidesse:kesolev maakond, piirkonna ajalooline identiteet, muuseumi teemakesksus? Eeldus: EMaM-i liitunud muuseumid ei pea siduma end praeguste ja muutuda vivate administratiivpiiridega, kui muu loogika on identiteedile loomuomasem.Territooriumide kate arheoloogia, etnoloogia, muinsuskaitse ja ajaloo spetsialistidega kompetentsikeskused.Isikumuuseumid.Vabahumuuseumid (talud vi nende kompleksid, linnamajad vi -kvartalid, miljvrtuslikud piirkonnad).Koosseisude anals:Ametikirjelduste anals muuseumides eraldi ja tervikuna.Katusdirektsiooni delegeeritavate tugiteenuste vimalused vastavalt koha eriprale ja arengupotentsiaalile.Koolitusvajaduste kaardistamine kohtadel.mberppe vimalused vastavalt muuseumide tpsustatud spetsiifikale.Koostvrgustiku toimimine:Nitused ksi ja/vi koosMuuseumipedagoogikaUurimisprojektidKoolitusedEuroprojektid ksi ja/vi koosIntegratsiooniprogrammidRotatsioonJms?KATUSTEGEVUSED: Turundus: Phivrtuste protsessi toimimise anals, juhtimine ja jlgimine tegevus organisatsiooni sees kuni lpptarbijani vljaTuru segmentatsioon ja soovitud kuvand neis sihtrhmades. Sihtrhmade uuringud.Grupipromo, tootephine mk (teemad, nt rahvakalender, pedagoogilised tegevused jms)Reklaam, otseturundus, sponsorid, visuaalne identiteetSisemine kommunikatsioonTurundusstrateegiad, eelarved, mgikampaaniad, hinnakujundusTurismikontaktidJms?Finantsid ja haldus:Tulude ja kulude analsRaamatupidamise lahendid Eelarvete koostamine ja kokkuleppedInvesteeringute ja soetuste kokkuleppedRiigihankedLbirkimised KultuuriministeeriumigaLbirkimised omavalitsustegaEelarve titmise ja kohustuste kontrollRahavoogude juhtimineArengufond Jms rasked ksimused, mis vajavad kokkuleppeidKogude poliitika:Kogude jrelvalveKogumispoliitika vljattamineKogude hindamiskriteeriumid (sisuline, mitte rahaline)KonsultatsioonidHoiustamise, konserveerimise ja restaureerimise kokkuleppedJms?IT:Elektrooniline sisekommunikatsioon kigis vimalikes valdkondadesKoduleheklg kasutatavate keelte htlustamine, lingid ksteiselehised riist- ja tarkvara hanked (sh vimalus histeks videokoosolekuteks)Infotehnoloogiline arendustegevus (piletite, partnerite, klientide, dokumentatsiooni jne haldus) Kultuuriprandi kaitse:Arheoloogia, maa-arhitektuur ja maamaastikudKohalike valdade ja linnade tellimuste koordinatsioon ja titmineNustajate koolituste organiseerimineInventeerimise juhtimineVrgustikudPrandi mrgistused ja muinsuskaitseUNESCO vaimse kultuuriprandi kaitse konventsiooniga seotud kaardistamisedRahvusvaheline koostJms?RESSURSID:Raha (2008) 35 277 628 + EVM Sh omavahend (2008) 5 505 325 + EVM Sh ttasu kulu koos maksudega 18 944 192 + EVMTtajaid (2008) 223 + EVMVimalikud europrojektidTehingud omavalitsustega (rahalised ja mitterahalised)IntegratsioonifondKultuuri toetavad fondid keskuses ja kohtadelSuured ja vikesed liikmesmuuseumid kui omanolised tmbekeskusedLiitmuuseumi loomise toetusraha3. Toimus arutelu: Pihlak: Asi algas tegelikult juba 2002. aastal, mil toimus Muuseuminukogu istung, kus tehti minule ja Urmas Selirannale lesandeks ttada vlja seisukohad maakonnamuuseumide struktuuri jaoks. Pakkusime vlja regionaalmuuseumi idee, kuid asi ji millegiprast sinnapaika ja konkreetset tulemit ei jrgnenud.2006. aasta kohtumisel ei olnud tegelikult ksimus raamatupidamise korraldamises, vaid ksulaudades mis moel/kellele peaks maakonnamuuseumid alluma? Toonane seisukoht oli, et peaks alluma KuM-le. Tna ei ole ma enam selles kindel. Kuna koheselt kokkuleppele ei jutud, siis jid muuseumid veel aastaks Siseministeeriumi alla.Kunagi ei ole olnud probleemi sellega, et ei oleks saanud teha muuseumide aruannete analsi: oleme alati aruandeid esitanud ning need on olnud KuM-i poolt esitatud vormi kohased. Analsi puudumist panen ministeeriumi sks. Kui aruannetele ei tule mingit vastukaja, siis on kohatu vide, et muuseumid on vimetud midagi tegema.Muinsuskaitse taastoomisest muuseumide alla: Viljandi Muuseumis on muinsuskaitse maakonnainspektor olnud kogu aeg [fsiliselt] muuseumi juures. Kuigi administratiivselt ei kuulu ta muuseumi alla. Kuid tuleb meeles pidada, et muuseumid ei oma ja ei saa kunagi omama igusi tegemaks kohalikke planeeringuid see on KOV-de lesanne.Jb mulje, et tegemist on likiire katsega reorganiseerida ssteem, mis hetkel esindab Eestis veel viimasena regionaalset poolt kik muu on ra tsentraliseeritud. See on mrk tahtest arendada tsentralismi.Kuidas lahendab ks peadirektor vi kolm asedirektorit ra kohalikud probleemid? Seda ksimust peaks ekspertkomisjon ksitlema. Ainuke positiivne lahend on, et kik maakonnamuuseumide direktorid saavad olema ekspertkomisjoni kaasatud.Kommentaariks veel, et ka Muuseuminukogu sai selle info alles 10. septembril.Kaska: Muuseumide maastiku muutmisest oli juttu juba Muuseuminukogu 29. aprilli 2009. a koosolekul. Veel varem toimus ajurnnak teemal, kuidas edasi, 21. novembril 2007. a.Pihlak: Toona rgiti ldiselt, kuid konkreetne kava on esitatud alles nd. Puudub SWOT anals selle kohta, mida see muudatus endaga kaasa toob. Ei maksa kiirustada. Kui me teeme kardinaalseid muudatusi, siis on vaja ksida, et mis juhtub siis, kuiOn hea meel selle le, et ministeerium on nus diskussiooni tekitama.Orula: Saime tna kinnitust arvamusele, et tegemist on phimttelise ja julge reformiga. Ei puuduta mitte ainult maakonnamuuseume, vaid mingi aja prast hakkab puudutama ka keskmuuseume.Rgitakse juba hest vga konkreetsest variandist, kuid alternatiive ei ole vlja pakutud. Miks on just see tee valitud? Sooviks neid analse nha, et langetada ka omapoolne seisukoht et nha, kas see mudel meie puhul ttab. Peaks lbi vaatama erinevad vimalused: millised on kulud, vidud, kaotused? Meid huvitab kogu Eesti muuseumide tulevik, mitte ainult oma maakond.Pihlak: Miks me ei viks teise variandina arutada 2002. aastal poolikuks jnud regionaalmuuseumi ideed? Kolmas variant: kompetentsikeskused. Miks mitte ka sihtasutuse ksimus. Eurorahade puhul on see kll probleemiks, kuid tuleks siiski kigi variantide head-vead lbi arutada.Kaska: Kik need variandid on tegelikult lbi arutatud: nii sisu kui ilmakaarte jrgi tehtava uue struktuuri ideed. Sihtasutustele ei garanteeri Rahandusministeerium europrojektide puhul omafinantseeringut. Oleme ra teinud kodut selles osas, et on selge, et liitmuuseumil on vimalik taotleda ka regionaalprogrammidest toetust. Nt Viljandi Muuseum kui liitmuuseumi osa saab taotleda. Tunnistame, et see, mida oleme lbi melnud, on kirja panemata. Arvestades eelarvekrpeid, on vljapakutud variant siiski kige valutum. Seesama trhm peaks selle mttet ra tegema, millised on ohud ja riskid kohapeal seda teate just teie kige paremini. Tnase kohtumise eesmrk ongi teie kaasamine.Alternatiive on suhteliselt vhe. Nt oktoobri alguses arutatakse valitsuses kigi riigiasutuste raamatupidamise tugiteenuste tsentraliseerimist. Kige radikaalsem tulemus oleks, et ca 200 bilansi asemel esitatakse vaid 17 bilanssi (ministeeriumid + phiseaduslikud asutused). Kui projekt heakskiidu saab, siis see peab viie aastaga rakenduma. Selge on see, et kigepealt hakatakse seelbi nrgestama viksemaid asutusi. Pihlak: Parafraseerides Deiv Rahumge, kes tles haldusreformist rkides, et millal on enne konnade kest ksitud, kui sood kuivendatakse?, siis meie ei kavatse konnad olla. Museoloogiline tegevus maakondades peab edasi kestma ka prast meid.Kaska: Keegi ei kavatse sood kuivendada. Sisu peab silima. Tnases situatsioonis on ksimus ellujmises ja tvime silitamises.Tomson: Siin laua taga ei ole inimest, kes ei leiaks, et maakonnamuuseumides ei ole tnases olukorras probleeme. Tunneksin end kindlamalt, kui oleks saanud ministeeriumis tehtud mttet ise kaasa teha ning neid analse nha. Tunne, et minu kest ei ole ksitud, mis probleemid on minu muuseumis, tekitab ebakindla tunde. Ei ole saanud veenduda liitmuuseumi idee phjendatuses. Ei saa aru ka Eesti Vabahumuuseumi (EVM) rollist kuidas selle ideeni on jutud, et nemad on koordineerija? Mis on nende huvi, et hakata katusorganisatsiooniks maakonnamuuseumidele?Lang: See oli minu isiklik pakkumine, et EVM oleks osa sellest liitmuuseumist. EVM neb ennast kohalikele maakonnamuuseumile sarnasena. EVM on loodud vikese Eestimaa mudelina ning pakuksime maakonnamuuseumidele vljundit Tallinnas. Ekspositsiooni plaanid on tehtud nii, et kajastatakse ka kaasaja maakondi. Uue klastuskeskuse projektis on ette nhtud nitusemaja, kus maakonnamuuseumid saaksid oma nitusi nidata.Meil on palju sarnaseid projekte (nt Plva Talurahvamuuseumiga), uus katusorganisatsioon vib EVM-le vga palju kasu tuua, eelkige katusteenuste nol. Kasu maakonnamuuseumidele: nt EVM-i turundusdirektori, kes teeks td kigi maakonnamuuseumide heaks, palk tuleks EVM-i eelarvest.Pihlak: Paljude muuseumide puhul ei ne seost EVM-ga. Viljandi Muuseumil on seos pigem Eesti Ajaloomuuseumiga. Ei ole ka nus sellega, et EVM on Eesti mudel.Meie koondeelarve oleks 32,47 miljonit krooni (mis krbet arvestades lheneb 30 miljonile) mis selles annab head kokkuhoidu? Kust me saame snergia ja ju?Orula: Kas on olemas kalkulatsioon, mis tleks, et see toob kaasa majanduslikku kokkuhoidu kas jrgmisel vi jrgnevatel eelarveaastatel?Lang: Seda peaks ekspertkomisjon koos arutama.Prn: Eesmrk ei ole mitte kokkuhoid, vaid snergia ja efektiivsus. Me ei rgi siinkohal tnasest ja homsest, vaid pikemast plaanist.Aruannete jms analsist > ministeeriumi lesanne ei ole olla metoodiline ja arendusasutus, he muuseuminuniku nol ei ole see ka fsiliselt vimalik.Probleem: me ei saa anda juurde nii palju tkohti, kui palju muuseumid on oma EL struktuurifondide taotlustes lubanud, et need projektid kaasa toovad.Nt veel Prnu Muuseumi probleem: nende projekti kontseptsioon on selline, et ministeerium peab leidma 20 miljonit krooni mitteabiklblike kulude katteks. Millised on siis selles situatsioonis teiste muuseumide vimalused projektide elluviimisel? Peaks vaatama tervikpilti.Alternatiividest veel: mned kohalikud omavalitsused on meie poole prdunud koostsoovidega. Me ei saa seda vlistada, kui sellega kaasneb mingi efekt. Nt Haapsalust on juttu olnud moodustada riigi ja KOV-i koosts sihtasutus.Kui Paide linn panustab vallitorni projekti 42 miljonit krooni, siis kuidas seal krval toimiks muuseum?Ajakirjanduse vahendusel saime teada, et Juuru vald sooviks Mahtra Talurahvamuuseumi endale vtta (teeksid sihtasutuse).Kuna KOV-d tegelevad praegu valimistega, siis see teema kerkib tenoliselt julisemalt esile, kui uued volikogud paigas.Pllo: Metoodilise arenduskeskuse-kompetentsikeskuse olemasolu on juba ammu olnud muuseumide soov. Kas riigil on ka n- krgem visioon, nt et jbki ainult 5 keskmuuseumi ning liitmuuseum oleks ks neist? Kes siis ikkagi neid metoodiliselt juhendab?Lahendame siin praegu he vikese grupi muuseumide ksimust, kuid kas on olemas ka n- krgem pilt? Vi see komisjon peaks ka selle looma?Prn: Maakonnamuuseumid time praegu vlja eelkige seoses EL struktuurifondide projektidega.Lisaks on valdkondi, mis on linud totaalselt eraktesse ning tegelikult maakondades kultuuriprandi kaitset ei toimu, nt arheoloogias.Samas, kik erialaspetsialistid ei pea olemas kigis muuseumides.Tiik: Mul on hea meel, et te tahate koos edasi minna: kui Palmses toimunud juhtide koolitusel tlesite, et puudub omavaheline koost, siis ndseks olete slminud koostleppe.Pihlak: See siin on tee algus. Me ei ne, et oleme vastasleeris. Oleme ministeeriumiga partnerid ning ka ministeerium peab meid partnerina vtma. Kui tahame juda heale tulemusele, siis tuleb kaasata kik osapooled. Selirand: Veel ks anals, mida viks teha, on ON-anals, kuid 2. novembriks ei ole see kindlasti vimalik. Me tahaksime seda koos teha. llatus oli lehest lugeda, et umbes aasta on seda asja arutada, kuid meie ei tea sellest midagi.Tomson: Aga kui SA Virumaa Muuseumid liitmuuseumist vlja jb, siis kes Lne-Viru maakonna katab?Tiik: Nus, tuleks ka nemad ekspertkomisjoni kaasata. Teine ksimus: kas ka Vargame muuseum? Konserveerimise teemal peaks eksperdina kaasama Kanuti.Orula: Meid ei ole aasta aega protsessi kaasatud. Ministeeriumis on analse videtavalt tehtud, kuid oleme siiski algtasandil. On vaja tmeeskonda, kus kik maakonnamuuseumid on osalised mitte ainult ekspertidena, vaid sisuliste osalistena.Pa: Muuseuminukogu viimasel koosolekul sai ka rgitud, et selle komisjoni koosseis ei ole lplik ning tna kokku tulles saab seda laiendada. Praegune komisjon ei kata teemat tielikult. Ettepanek: kaasata kik maakonnamuuseumide direktorid.Vljapakutud ssteemi vaadates tundub, et tuleb EVM + selle filiaalid.Nii turunduse, nituste kui teadust (nt maakondlikud koguteosed) puhul tuleb arvestada kohalike oludega regionaalse tasandiga. Me ei saa kogu judu nt maa-arhitektuuri vi arheoloogia peale panna, kui kohalikud vajadused on teised.Pihlak: Me esindame kik mingit kogukonda. Prast teema leskerkimist meedias helistasid mitmetele meist kohalikud inimesed, muretsedes oma annetatud esemete prast: kui tuleb liitmuuseum, siis sinna rge neid asju kll andke. Meie tunnetame kohalikku elulaadi kige paremini.Selirand: Maakonnamuuseum on selle kogukonna usaldusisik. See laieneb ka direktorile: kui inimene tuleb mingit eset pakkuma, siis annab ta selle direktorile, keda ta usaldab, ning talle tuleb siis selgitada, et see ei ole mulle, vaid muuseumile.Raus: Kaks ettepanekut:Kaasata ka muinsuskaitse esindaja keegi, kes igapevaselt praktilise tga tegeleb ning on vimalike esilekerkivate probleemidega kursis.Pikendada ekspertkomisjoni t thtaega.Orula: Panna paika, kui palju kulub aega esmaste andmete kokkupanemiseks (ettekandes olid ainult 2008. aasta andmed, viks vaadata ka varasemaid) ning siis otsustada, millal reform ellu viia.Prn: Ei ole mtet vaadata varasemate aastate eelarveid ei ole nii suuri muutusi toimunud.Tomson: Valga-suguses linnas on muuseum praktiliselt ainult intelligentsi koondumiskoht seega vga oluline paik. Peame protsessi lbi viima nii, et ka meie suudaksime seda kohapeal phjendada s.t peame olema ise selle vajalikkuses veendunud. Juba praegu on meedias tunda vastuseisu selle pramiseks peavad maakonnamuuseumid ise usaldust inimestele edasi andma.Trink: Esimesed reaktsioonid info laekudes: positiivne, et ks ministeerium mtleb meie peale. Siseministeeriumi haldusalas meile thelepanu ei pratud. Kuid teine ksimus: kas nd tehakse samuti nagu arhiividega?Prn: Ei.Trink: Lisaks klastajale on oluline ka teadust, kogud. Suur vajadus maakonna vikemuuseumide juhendamise osas. ICOMi muuseumide eetikakoodeks tleb, et kui muuseum kaob, siis tuleb annetus tagasi anda.Tundub, et haldus- ja sisuksimused on praegu hes pajas ja nii see toimi. Muuseumidirektorite nukogu on hea mte, see peaks vltima kommunikatsiooniprobleeme.Ksimus: kas saame olema omaette asutus vi osakond?Prn: Ei ole seda nii detailselt arutanud trhm peaks seda ksitlema.Minu soov on, et omavahendid jvad igale muuseumile alles see eeldab rahakottide teatud erisust ja suhtelist iseseisvust. Ekspertkomisjoni esimesel kohtumisel (12. oktoobriga algaval ndalal) tuleks uus ajagraafik vlja ttada.Esialgne plaan muuseumides toimuvateks kohtumisteks: 30. sept. Palamuse ja Iisaku1. okt. Plva ja Vru5. okt. Harjumaa6. okt. Prnu ja Valga [selgus, et Valga Muuseumile see pev siiski ei sobi]Koosklastame selle kava meili teel.Kohtumiste eesmrk on informeerida vahetult muuseumittajaid vimalus otse ksimusi ksida.Tiik: Ettepanek teha ka suure ringi koosolekuid kohtadel.Pihlak: Pakun he kohtumise kohaks Viljandit.Kaska: Meil tuleb juba 25. septembriks esitada kokkuhoiukava. Seega: aega ei anta praegu kellelegi tuleb end kokku vtta ja intensiivselt td teha.Usalduse ksimus: on kurb, kui te meid ei usalda. Oleme rohkem kui pool aastat sdinud vastu sellele, et kokkuhoiukohaks ei oleks 33 miljonit krooni ja kigi maakonnamuuseumide sulgemine.Kokkuhoidu ei ole vimalik saavutada olukorras, kus toetus on niigi vike. Pigem: liitmuuseum annab vimaluse edasi elada. Liitmuuseum muutub oma eelarvega arvestatavaks juks (s.t ligikaudu sama suurusjrk, mis ks suur keskmuuseum).Selirand: Loomulikult me usaldame teid, ent mned vikesed asjad, nt kui asjast midagi tea, vivad lihtsalt usalduse kikuma la. Pllo: Olen isiklikult nus teatud perioodi jooksul kasvi poole ajaga ttama, et reform edukalt lbi melda.Pihlak: 14 hlt on ju tugevam, kui ks kuidas siis liitmuuseum saab tugevam olla? Ei ne kuskil seda vaba raha, mis vimaldaks kokkuhoidu.Kaska: Kokkuhoidu siit ei tulegi. Ksimus on, kas suudate praeguses eelarvesituatsioonis edukalt edasi toimuda. Suurem kooslus on paindlikum, nt suured riigid suudavad inertsist raskest majandusolukorrast vlja tulla.Pihlak: Suur vib vahel vga paindumatu olla.Tuleb tle hakata ja asi lbi melda, enne mitte tegutseda.Prn: Kime muuseumid lbi, tutvustame ideed. Tenoliselt kohtume ekspertkomisjoniga 12. oktoobriga algaval ndalal. 1. oktoobriks palun saata Merike Langi palutud materjalid. Ei ole vaja saata ametijuhendeid. Pigem teha nt tabel, kus ametikoht, lhike lesannete kirjeldus, ttasu.Tomson: Paluksime vormi selle kohta.Prn: Olgu, saadame vormi.Toomik: Kas sellest 2010. aasta 32 miljonist kroonist on vaja meie suhtes veel midagi krpida?Kaska: Praeguse seisuga lheb maha 9%. Seega rgime ca 28 miljonist kroonist (ilma omatuludeta). Toomik: Oleme seniste krbetega hakkama saanud ja seni edukalt toiminud. Tundub, et ei tule 1. jaanuarist htegi muuseumi kinni panna.Prn: Soovime, et sammud, mis sunnivad meil td mber korraldama, oleks lbi meldud. See krbe paneb igal juhul teistmoodi td korraldama. Eesmrk on, et kogukond ja klastajad kannataks seejuures vimalikult vhe. Lang: EVM saaks olla oma rahaga (ca 9-10 milj kr) suureks abiks, s.t tehtav krbe oleks n- teie kasuks. Nt teatud spetsialistid ttaksid ka teie heaks. Ksimus on ka rahavoogudes. Pa: Kas on kindlus omavahendite jgi lekandmise osas 2010-sse aastasse?Uljas: Meie ei saa sellist kindlust lubada.Kaska: On variant, et jkide artikkel kaob eelarvest ldse ra. Rahandusministeeriumi seisukoht on, et omavahendid ei ole kellegi oma raha, vaid riigi rahaga teenitud tulu, mis kuulub mberjagamisele.Roop: Tuleb ttajatele optimismi sstida. Praegu on meeleolu, et kirjutasime projekte, aga nd oleme ikka selles hes katlas.Toomik: Vime vga rahulikumalt edasi minna, sest eelarve osas see midagi niikuinii hetkel ei muuda.Prn: Juhin thelepanu, et 2. november ei olnud liitmuuseumi juriidilise moodustamise thtaeg. Prast seda thtaega oli plaan kigile muuseumittajatele tulemusi tutvustada-arutada. Pihlak: Kas siis ekspertkomisjon hakkab ka teisi alternatiive arutama?Tomson: Mina sain art, et leppisime tna kokku, et: Liigutakse edasi kigi maakonnamuuseumide juhte kaasava ekspertkomisjoniga.Ajagraafik vaadatakse le.Ekspertkomisjon analsib, milline organisatsiooniline variant on parim lahendus maakonnamuuseumide praeguste probleemide lahendamiseks.Orula: ks variant on ka koostleppe edasiarendamine.Prn: Koost ei saa olla projektiphine, vaid peab olema jrjepidev. Lang: Kas sel juhul, kui toimuks reform, on seda lihtsam Rahandusministeeriumile n- maha ma, kui et lihtsalt toimitakse samamoodi edasi?Kaska: Raske elda. Alternatiivide analsimise idee on hea sealt vib tulla vlja aspekte, millele ei ole thelepanu pranud.Vga kaua viivitades on turjal tsentraliseeritud tugiteenused ja siis tegeleme hoopis teistsuguste probleemidega.Prn: Ministeeriumis on tna esmalesandeks maakonnamuuseumides toimuvad arengud. Rkides rahast, peame rkima ka mttest s.t sisulisest tst kuidas seda muuta ja arendada.KOKKUVTE:Kultuuriministri 15.09.2009. aasta kskkirja nr 283 muudetakse ning liitmuuseumi loomist ettevalmistavasse ekspertkomisjoni kaasatakse kigi maakonnamuuseumide direktorid.Ekspertkomisjoni esimene koosolek toimub 42. ndalal.Ekspertkomisjoni t thtajad ja ajagraafik vaadatakse le esimesel koosolekul.Ajavahemikus 30. sept. 9. okt. tutvustavad A. Prn, K. Tiik ja M. Lang kigis maakonnamuuseumides algatatud protsessi muuseumittajatele.Ekspertkomisjon hakkab analsima, milline organisatsiooniline variant on parim lahendus maakonnamuuseumide praeguste probleemide lahendamiseks.Kigil maakonnamuuseumide direktoritel saata 1. oktoobriks HYPERLINK "mailto:merike@evm.ee" merike@evm.ee:vhemalt hel A4-lehel kirjapanduna oma muuseumi vrtused, millest koosneb vastava muuseumi identiteet (mis videtavalt liitmuuseumi koosseisus kaduvat);oma muuseumi ametikohtade loetelu koos tegevuskirjelduse ja ttasuga kuus.PAGE PAGE 13KOHALIK NUK.JNE !'(HIJ ) + * + 2 3 > ? @ B C N ] ڽ뮧zsjhh3PJ hh3hh6 hhhh%5hhH5 hh' hh13 hhwU hhTw *hhH *hhJi hhd$ hhRt< hhmB1 hh1hhH5\ hhH hh`. hhJi&(IJaxy+ S | W + T $ & Fa$gd%$a$gd%$a$gd% " 2 > ? @ '(u<= $7$8$H$a$gd% $h^ha$gd% $ & Fa$gd%] a d ~ &'(u~jklmxlclWlWlhhks6CJaJhWIr6CJaJhhD6CJaJhhD56CJaJhhD5>*hhb5>*hh15>*hh 5>*hh"5>*hhD5hhi!5hh]5hh35 hhHhhbPJhh3PJ h3pPJhhfQPJ<=ABC?ABWu67*οոծծθΤΆ~wpwpwpw~w hh)- hhhh5hhD5hh156NHhh]56hh156hh15NH hh"hh[5 hhD hh1hh15hhD5>*hhD6CJaJhh[6CJaJ,Y7*MNYZJZ dG$H$gd%$ & F7$8$H$a$gd% & FdG$H$gd% $7$8$H$a$gd%*LMNWYZ]`pq}}ukd]duUhhks5 hhks hh]hh]5>*hh)-5hhM}g6hh8O6hh]6 hh>R hh#) hh8O hhM}g hh)-hhM}g5hh8O5 hh&hh&6CJaJhhM}g6CJaJhh]6CJaJhh6CJaJ!qr6GHIJXYZe 24678PWXYZͽ͙zzrhh$5hh)5hh>R5hhv5 hhv hhfzhh Jk5 hhL hWIrha hhahha5hhfz5hhl5 hh^}I hh#)hh]>* hh Jk hhks hh]+XYmPQz1p $ & Fa$gd%$ & F7$8$H$a$gd% $7$8$H$a$gd%Z\]ghl IOPQRTWXhiqxzŽӶŽŽŧៗڐ hhy hh0a hhLhhfz5hhq'5 hhfzhhl5 hh^hh>G5 hh>G hhks hhv hh Jkhh8O5hh)5hh$5 hhl2"%&'/6@LRTmpֹ֢뢹{hhUL5hh8O5hh{NH hhf! hh Jk hh{hhf!5hh{5hh$5 hhfz hh0a hhv hhL hh>G hh^ hh8O hhy hh$0 ();<P!@BZ`egoprstw~הǔ׆ hhH hhQ!hh9>*hh{$>* hhVy[ hh9 hhH hh8O hhULhh8O>*hhUL>*hhH>*hh8O5hh0a5hhUL5hh^53*BrsV1$ & F7$8$H$a$gd%$ & F7$8$H$a$gd% $7$8$H$a$gd%EJK"#GEFGHxy  ( 4 5 Z _ b { ǿǰǰǩǩբ՛vpv h3pPJhhfQPJhhxPJhh6PJhhPJ hh hh4 hh5= hhQ!hh8O5hh&95 hh&9 hhVy[ hh hh{$ hhHhhH5 hh8O hhC*GGy } ~ !."/"""""#i#j# $ & Fa$gd^$a$gd% $ & Fa$gd% $7$8$H$a$gd%$ & F7$8$H$a$gd%{ | } ~ !!!!!!!!!""*"."/"L"W"`"b"d"e"l"m"t""""#%#&#i#j#$$ʹʲʹʹʪ{tm hhJiH hhbWjhhbWj5\hhv5\hhrU5\hh5\ hhhh5 hhrUhh@2X5\ hh5mm hh@2Xhh^5\ hh^hh@2X5PJ\hhPJhhJiHPJ'j###$$$$$$$%%%2%s%t%}%a&&Z''''($ & F7$8$H$a$gdrU$ & F7$8$H$a$gd% $ & Fa$gd%$a$gd%$$%%%2%C%D%q%r%t%}%'''((((((((())){*|*}*,ûyog]gUMghh{\hho\hh.h5\hh.h\hh{5\hh5\jhh.h5U\jhhs(5U\hhs(5\hh"p!\hh`.5\hh`.\ hhrUhh4o5\hh~6\hh~5\hh~\ hh(hh(5((()}*,,=,>,f,H---/.0.E.../Z/[/\/y///// $ & Fa$gd% $ & Fa$gd.h$a$gd%,,<,F-G------...0.<.C.D.E.}.~.....//X/Y/Z/[/\/y/000 0(0*0+0ӿӥӷxnxnxfhh[u\hhx5\hh[u5\hhA\hhA5\hhw5\ ho5\hh8da5\hh8da\hha\hh^.5\hh!O5\hha5\hhz\hh2\hh25\hh;u\$///0000 0+000K11111112282\222222 $ & Fa$gd;sf$a$gd% $ & Fa$gd%+01122Q3R3c3d34$4W5n5o566666B8C8V8W8X8`8a8u8z888889+9@9G9k99999999ǽ㵫zsohoa hh> hh[nhw hhE hhMb hh!f hh}Ghh[n5\hh N5\hh N\hh`w5\hh%*)5\hhGZ5\hh[u\hhx5\hh[u5\hh;sf\+23 3Q3R3d3v333344 4$4f444V5W5o55566)6N66 $h^ha$gd;sf$a$gd% $ & Fa$gd;sf666666747O7h7777"8B8C8W8X89:<k=<>>(? $ & F&a$gd;sf $ & F&a$gd;sf$a$gd% $ & Fa$gd;sf99:":#:5:9:D:K:_:b:g:n:v::::::::;;5;V;W;X;_;e;h;j;z;;;;;;;<b<x<<<<<<<k={=======>;><>B>>>>>>>>>??(?g??üüüõõõ hhcN hh4 hhU* hh&D hhbh 7 hhShiehXu hhm hh> hhMbG(?w?x?&@'@#AiAjA%BCCDD;FnGII J JJJLLgNOO!PPP$a$gd%??????@$@/@4@5@G@K@_@h@@@@@@@@"A#A'A.A8AwA|AAAAAAA9BLBYB^BBBBBBBCC2C3C4CLULXLzLLLLLLMMMBMCMϹϲϲϲDzֲDz hywhyw hh0 hhpgh?" hh*m hhY hh3 hh hh~hHhu`* hh hh1+ hh\ hh3s hh7 hh^? hhbg4CMLMNMVMuM|MMMMMMMMMMMMNN'N8NINMNRNgNmNNO O"O3OKO^OiOtOvOOOOOOOOO P!P'P9PPPTPePfPpPzPPPPPPPPPPQQQPQ罶hRKhP hh7O hhhyw hh0 hhpg hhywBPJQKQzQ{QRR3SDT,UUVVVWXXmXX7Y8YYYZZ[[\\$a$gd%PQQQUQ[QkQyQQQQQQRR RRR@RRRRRRRR3S6S;SHSRSSSSSSSSS(T)TCTDTQTYT[TaTTTTTTTUUU+U,U0Uǹҹҹֹֹֹֹh= hhvM hhM7hzf hhlh# hhhT hh hhk hhn[hmhnl hh^` hh]8v hh7O hh1E hhYlYqYzYYYYYYYYYYYYYY,ZKZvZ{Z|Z}ZZZZZZZZZZZ[[[2[3[:[Q[[[Ү hh} hhW hhthCT hh! hhJ hhfhp hhI hh:h=i hhz hh%RDhm- hhm- hhj2K hh8 hhs: hh;24[[[[[[[[\\\!\K\\\\\\\\\\]$]-]]]]]]]]^4^^^^^^^_"_I_a_c_______&`'`c`˽ĶĶٯ hhckclcscccccccdddDz|hPOhh _z hh+q hhry hh&^ hhX` hhhX" hhT hhQ# hh< hh& hh^ hh"hq hh;> hh)h L hh hhnEnonpnxnnnnooIoJoKoooȽֶĨĨĶz hhA{ hh5 hh& hhoh5 hh hhJ@ hh hhYr hh^ hhwhPO hhl] hhf hhf,q hhT hhPO hh9_ hhrc hh5.pnqnKoLozoooppppqqwqxqqqcrdr?s@sssDtEtqtrt>u?u$a$gd%oop-pf hhra hhW ihkC hh}? hh: hhh hhz hhV hh$ hhQ7 hh hh:5T6rrrr"s,s=s>s?s@sJsOsasdsmspsrsssssssss5t6t9t?tBtCtytttttttu=u>uJuqutuuuuuuȽȶȯȨz hhhh hhc& hhpP hh$S hhS hhRSyhA hh" hhMYh> hhR hh: hhjm hhM? hh hhS# hhch( hhn hh] hh? hhH hh hh\ hh) hh" hhM hh[+8.{ { {{{I{J{{{{{{{{{{I|J|K|X|[|b|c|d|f|j||||||᳦ׂxnanananaWaMh,#5B* phhG5B* phhThg25B* phhn@j5B* phhZn5B* phhThZn5B* phh6C5B* phhTh6C5B* phhTh>Y5B* phh5B* phhThY)[5B* phhThl5B* phh>Y5B* phhTh5B* phhThB* ph hh>Y { {{{{{{{J|K|||j}k}}~ $ & Fa$gd $ & F.a$gdMa $ & F.a$gdZn$a$gd>Y $ & F.a$gd $h^ha$gd>Y$a$gd%|||||||||i}j}k}r}}}}}}}}}ȾȾȴզp`UNFjhj|U hhMah>Y5B* \phhThMa0J5B* \ph*jhThMa5B* U\ph$jhThMa5B* U\phhThMa5B* phhThMa5B* \phh5B* phh5B* phhTh5B* phh>Y5B* phhg25B* phhThZn5B* phhn@j5B* phਐ{cK/hn.shA 5B*CJOJQJ\^JaJ$ph/hz)hA 5B*CJOJQJ\^JaJph)hn.shA B*CJOJQJ^JaJph/hn.shA 5B*CJOJQJ\^JaJph/hz)hA 5B*CJOJQJ\^JaJph)hn.shA B*CJOJQJ^JaJ$phh>Y0JmHnHuhA hA 0JjhA 0JUjhj|Uhj|()23< 7$8$H$gds(h]hgd N &`#$gd6KOHALIK NUK.MUU-SEUMKOHALIK NUK.MUU-SEUMMUU-SEUMKOHALIK NUK.MUU-SEUMDIREKTORITE NUKOGUTURUNDUSDIREKTORFINANTSDIREKTORKOGUDE DIREKTOR KULTUURIPRANDI PEASPETSIALISTIDIT-JUHTPEADIREKTOR!'(),-123<=KLUVjklT/hs(hA 5B*CJOJQJ\^JaJph/hs(hA 5B*CJOJQJ\^JaJph/hn.shA 5B*CJOJQJ\^JaJph/hn.shA 5B*CJOJQJ\^JaJ$ph/hz)hA 5B*CJOJQJ\^JaJph)hn.shA B*CJOJQJ^JaJph/hz)hA 5B*CJOJQJ\^JaJphhA U<=KLUVjk|$a$gd% & F7$8$H$gds( 7$8$H$gds( hhMahV5 01h:pW. A!"n#n$n% Dd D 3 @@"?DyK merike@evm.eeyK Bmailto:merike@evm.eeyX;H,]ą'cD@D NormalCJ_HaJmH%nHsH%tHB@B T Heading 1$@&5PJ\tH \@\ H Heading 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJDA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k@(No List L&L zFootnote ReferenceH*OJQJ^JNC@N zBody Text Indent$dhG$H$a$>@> zFootnote TextCJaJ4 @"4 NFooterp#.)@1. N Page Number6U@A6 Hyperlink >*B*ph'1@JTcmw  '1@JTcm w(IJaxy+S| W+T "2>?@'(u<=Y7 * M N Y Z J Z XYmPQz1p*BrsV1GGy}~./ij2st}aZ !}"$$=$>$f$H%%%/&0&E&&&'Z'['\'y'''''''(((( (+(((K)))))))**8*\******+ +Q+R+d+v++++,, ,$,f,,,V-W-o---..).N......./4/O/h////"0B0C0W0X0124k5<66(7w7x7&8'8#9i9j9%:;;<<;>n?AA B BBBDDgFGG!HHHJIKIzI{IJJ3KDL,MMNNNOPPmPP7Q8QQQRRSSTTTTUUVVWWXXYYYZZZl[m[[[;]<]^^^ ^^^___```.aKaaaraaaCbDb~bbbbEcdddqereeepfqfKgLgzggghhhhiiwixiiicjdj?k@kkkDlElqlrl>m?mmm'n(nnn(o)o^oooNpOppppp[q\qqPrQrssss s sssssssJtKtttjukuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwww(w)w2w3w?@'(u<=Y7 * M N Y Z J Z XYmPQz1p*BrsV1GGy}~./j2saZ !}"$$=$f$H%%%/&0&&&'Z'''''''((+(((K)))))))*8*\******+ +Q+v++++,, ,$,f,,,W---..).N...../4/O/h////"0B0C0W0X01Kaaaraas s ssuvvvvvvwww(w2w { `B c $D>y{E&fB s *D># # B CDEF>DQd # 2 @ 3"` # ~ 6pp $s4&ZB S D##ZB S D#%$ # BCDEF>KP$@ 3"`% ZB S D%% # BCDEF>H])x@ 3"`e( ZB S De(e( # BCDEF>|U=t@ 3"`(+ ZB S D++ # BMCDEF>Mp[Q2-@ 3"`.pa3 ZB S D!/!/p 3 B C7 DEFf> @t7 @ 3"`{  3 BC7 DEFf>O7 @ 3"`{  3 B1C7 DEFf>K%L17 @ 3"`{# ! 3 B C7 DEFf>@zRw 7 @ 3"`{. " 3 B.CDEF>.@@ 3"`  # 3 B-CDEF>&@-@ 3"`3 $ 3 BCDEF> N1@ 3"`y % 3 Bd CDEF>]N(md @ 3"`r( B S ? w'(#It OLE_LINK1 OLE_LINK233wFFw|7 <7 7 dmd2<8 |7 6 6 |6 <6 5 tO v+8S5WCMaHhw   6H^Le !MMaShw >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 2 16X^+3]e16&1 u x m r PTMXZdeqZ^$$( ((((()) +#+,,....///0X0^000K2Q2e3j3x7}7'8-8j9o9;;<<AA,A0AAA BBFFGGGGHHNNQQRRTTWWXXYYZZ<]A] ^%^bbbbddreweeeqfvfLgRgiixi}iiirlwlmmnnOpTp\qaqvvvvvvvvvvvvvvw'(HJ`axy*+RS{| VW*+ST !"12=@&(tu;=XY6 7 ) *  L N X Z I J Y Z WYlmOQyz01op )*ABqsUV01FGFGxy|~-/hj12rt|}`aYZ !!|"}"$$<$>$e$f$G%H%%%%%.&0&D&E&~&&&&''Y'\'x'y'''''''''''''(( ((( (*(+(((((J)K)))))))))))****7*8*[*\***********+++ +P+R+c+d+u+v+++++++,,, ,#,$,e,f,,,,,U-W-n-o-----....(.).M.N...........//3/4/N/O/g/h///////!0"0A0C0V0X0112244j5k5;6<666'7(7v7x7%8'8"9#9h9j9$:%:;;<<:>;>m?n?AA B BBBDDfFgFGG H!HHHIIKIyI{IJJJJ2K3KCLDL+M,MMMNNNNOOPPlPmPPP6Q8QQQRRSSTTTTUUVVVVWWXXYYYYZZZZk[m[[[:]<]^^^ ^^^^^____``````-a.aJaKa`aaaqaraaaaaBbDb}bbbbDcEcddddpereeeofqfJgLgygzggghhhhiivixiiibjdj>k@kkkClElplrl=m?mmm&n(nnn'o)o]o^oooooMpOpppppZq\qqqOrQrss s sssssssItKtttiukuuuuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwww'w)w1w3w;w=wJwLwTwVwiwkw{w|wwwwwwwwwww(?@uZ'\'y'11S23444k5t88#9j9<+={>@?BuCD{DDEFG!HHHKIJJ3KK)L,MMNNNmPQ,R}RT.UcWWWXXYYm[\Z^^9__``|d7fqffLghiii@kkkElm(nn^op\qss s ssvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwww'w)w1w3w;w=wJwLwTwVwiwkwwwwwvvvvvvvvvvvvvvw.>L'=rlYiŨD:2dhRH&J>]*d O$+/2UJWRӎC>+(1mzAP!8_fd;"nBt+"~2&&`KU-0庯)o1Zcp8yV;NBhY;'6Oli >XB%OBʦF7CJ2!xIDvK'_N2$/;R|SVCT6lUp6V~y\܍Ld]L@Bk(lm6vDof9Rr:RUPt8Iyp0^zۼ 6k}*cT*h^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l^`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ]s]^]`sOJQJo( pp^p`OJQJo(o @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( PP^P`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(lh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH*GG^G`OJPJQJ^Jo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*pp^p`OJQJo(hH*@ @ ^@ `OJQJo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*^`OJQJo(hH*^`OJQJo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*PP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(lh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.h^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(lh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l$$^$`o(.$$^$`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ ^`o(.........h^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH*GG^G`OJPJQJ^Jo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*pp^p`OJQJo(hH*@ @ ^@ `OJQJo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*^`OJQJo(hH*^`OJQJo(hH*^`OJQJ^Jo(hHo*PP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(lh^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l pp^p`OJQJo(l @ @ ^@ `OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l ^`OJQJo(l PP^P`OJQJo(l.;R]q=p@>CTLd]R=rF7CVJYi/2V;i >fd;"|SUPtRr hY;2&U-0 1mzAP!6lUcp8t+"^zvK'_Nk(lm)o1!xIDIyDhRC>%OBcy\vDoJ>6k}O< @CJ$OJQJ^Jo(" ..T%%%%%%%%T%%%%%%%%`bBe%C&.lxP~|ټwT%%%%%%%%*p,<.d:zG2ri,]{J&r[眇    z [J2ڔǞ$,b&dLT%%%%%%%%T%%%%%%%%T%%%%%%%% %%%%%%%%FY `iXYBde [ k0{QVT%%%%%%%%%%%%%%%%%(+~,\tt5M'TP}$%%%%%%%%%̃$<.HO :&Z&k6di**|&9B>\TPIj:fDsn›t(Ch@\~xbbrl f6B|((%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y 中Ԝ[ԆFY* ?b<$`6 ~ RI9BZ7hX LD&ƈ{zj6rn# tFόxZ8Dcw5L)'JVYj}mXb't3c` >N>I2Z6X1N>Idt)#]c` ;8R.~M~X"jb"C yXnt >|}os }_7$ 8Dp A.S_ ;r JK| 1qsc` 0e8;0 a= j}W .l"(`mX7%m;8#jbgc` .mt)#ZW ^tm01!f}oBv]u_KmT}_#+c` A.S)VW 61j}K1OrD}_d_Kms>-~nTS}_ y\OrDv8D,^aQuL 01),"Y*wcd+;n8D&&x:/!BY}!jbJd"n#;84(0#r#G/j9w#N>It)#_-m+$j}}$6Z%a[XSi%4(0#\mp%_Km b%}<&t)#B>&.l"(p(OrDLv(}_$(_KmL+!Q@A,N>I4,+;;r*-Wucy-8DS[-j}1W~.;8k.N>I0/ G/q [O/j}V*0pcAt2N>IT@`2Si% 2#lz\2t)#CI48Dt4#lRB5`~cw5.?5;8K6#{K56tm+n7}_0e8Sl9)c/:}_Vo;+;+;; lN>IZ1?pcLF?~nK%Q@#lC'J CN>I[ D EDOrD>)Dt)#- E+;AfFL+P&G8DIT\G$#rGN>I;r JmJ m'J_ R.~MMpc~Mjb>XEO'J"P mPaD Q8DQIBv]}$c]~nEQ.^c` Lc^)S;t7H^;8^jb}_B>&_"P\_jb2_;8 `yyn\*at)#g 5aJa+;ag 5aub /rbOrD"&bjjbIT\GWucpcNVb) dpc7et)#~fSi%Qih@i}_7Ejajk8D#lQih(,l8D; l l8D_-m_Km^ m~nEDgsoL+R]}oa[Xf}oL(pjbV$p;8g10p~n%[p_Kmkwp#laqSl91qjb+>drJd"{as'Js#l1qs)S;t6etc` t;8wt+;>tG/gu/}"Y*wz#wK| 8Uxj}&xyyb'ewyt)#t1){+;#{ b%j}(4&/}7}}_}(}t)#!H#~;8`~*g[ 8 j}(4&l]j|3?1R+s~>Gj9" A 6[ d Vw Y 7 : k < &Va Q7#5PTf_P$ RK]v=G[JK^`lxQ[rU*;>fQ^_)m:wKx*DS^i&5=`NT\ ! !f!i!"p!?"hX"Q#,#;$d$@v${$c&t&''s(#)%*)z)U*u`*1+5-)-B-:.^.`.U0Q1mB1N1z1;2g2xG45Y'575l5m5v6 7[+8&9:s:Fh;r)<2<R$StSDThTT:5TCTpTBUW@2X \XGZRZY)[@[T[n[Vy[F{[\&^>^9_X`Mf']fMqf;sfsf[gbgM}gChhhW iJin@jbWjdj{j|k:k Jk>(lnl# mjmKmmKm5mm9n[n4oraoaovp3p+qf,q rWIrYr:tu[u)v]8v`wwwGBx;yRSyzz _zfz|V{G}z}~C-~0[Zn9I>}WQW OTw4M7o\=i [l)bWcs m}}G]WpLTb"gYl)T*yf3zf2*z=.hiz6 NSA!i5{S#UMb^8#9Sv Na -8R>Y^6CntKcmBV[{9j~}Zt8z3s{+?Y13=kC~PK &:7}Xuso&\xT|)xEZ*mG;wU2$q'fpgoR] %DFG]vw35>aXlksx(0j !A{7{;u;13:~._ BRwm-3<C~jY)1EjI5Vb{#G AuxOyw8OC#u"[R0a(M=^z7&H;g~0WQ!{$)"Hdq[ANw@ssss(vww@~@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialG MS Mincho-3 fg;SimSun[SO?5 z Courier New;Wingdings?Wingdings 3;" Helvetica"1hc&&&LwLe<wLe<#n4dvv 2qHP ?z2#Kultuuriministeerium on alates 2006_marju.reismaa.              ! " # $ % & ' ( ) * + , - Oh+'0 (4 T ` lx$Kultuuriministeerium on alates 2006_ Normal.dotmarju.reismaa471Microsoft Office Word@>a.@{:@"+:@:wLe՜.+,D՜.+,d hp Kultuuriministeerium<v' $Kultuuriministeerium on alates 2006 Title 8@ _PID_HLINKSAdNkmailto:merike@evm.ees !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~   !#$%&'()+,-./016Root Entry F:8Data {1Tablec=WordDocument7SummaryInformation("DocumentSummaryInformation8*CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q