22.04.2014

Eesti Muuseumiühingu uudiskiri – aprill 2014
Muuseumiühing koguneb Virumaal


EMÜ logo


Muuseumiühing kutsub muuseumirahva 26.-27. mail Rakverre, kus võõrustajaks on SA Virumaa muuseumid. Ühingu täiskogule on oodatud KÕIK ühingu liikmed. Kvoorumi saavutamine on oluline eelmisel täiskogul tehtud põhikirjamuudatuste kinnitamiseks.

Kava

26. mail
10.00 Kogunemine Rakvere Rahvamajas (Kreutzwaldi 2).
10.30 Koosoleku avamine, päevakorra ja kodukorra kinnitamine
EMÜ 2013. aasta tegevus- ja majandusaruanne (Piret Õunapuu)
Revisjonikomisjoni aruanne.
Põhikirja muudatused ja kinnitamine.
Põhikirja dokumentide kinnitamine.
Ülevaade Muuseumiööst 2014
Ülevaade EMYA Tallinna sündmustest.
EMÜ edasised plaanid:
- Koolitused
- Narva festivalist 29. ja 30. septembril
- EMÜ auliikmed
- EMÜ liikmeskond ja liikmepiletid
13.00 Lõuna Rakveres omal käel.
14.00 Rakvere muuseumide ja mäluasutuste külastamine. Ekskursioon Politseimuuseumisse.
19.00 Väljasõit Palmse mõisasse, pidulikule koosviibimine ja pidu mõisa kõrtsis. Tagasisõit bussidega kell 22 ja 23.

27. mail
10.00 Väljasõit kahel erineval marsruudil.
13.00 Kohtumine, lahkumine Karepalt.

Lisateave ja registreerimine.


Liikmemaks

Täname kõiki, kes on liikmemaksu juba tasunud! EMÜ liikmemaks aastas on 5 eurot ja palume selle igal aastal tasuda 31. märtsiks. Teavet liikmemaksu arvestuse kohta annavad ühingu laekur Virve Tuubel (virve@erm.ee, tel 5620 4979) ning teised juhatuse liikmed.
Täpsem info veebis.


Muuseumiöö


Muuseumiöö


Muuseumiöö veebileht on nüüd avalik ja kogu programmi tutvustamine toimub selle kaudu: www.muuseumiöö.ee

22. aprilli hommikuse seisuga on sisestatud 77 muuseumi andmed. 24. aprillil lähevad lukku reklaamvoldikusse trükitavad programmid, mis võetakse kodulehelt. Voldik ilmub 13. mail Postimehe vahel, Tallinna-Harjumaa ning Tartu-Tartumaa lehtedes veidi paikkondlikult erineva sisuga. Voldikut trükitakse varuga, see läheb ka muuseumidele jagamiseks.

Palume kasutada kiirelt võimalust programmi kohta teavet sisestada. Muuseumiöös mitteosalevad muuseumid saavad samas teatada, et olete sel õhtul suletud ja ootate muuseumisõpru muul ajal. Ühtlasi lähevad kogutud andmed kasutusse muuseumide registri uuendamisel. Täpsemad juhised andmesisestuseks on siin.

Muuseumiöö plakateid saab alates 24. aprillist Eesti Ajaloomuuseumi muuseumipoest Börsi käigus ning Tartus Eesti Rahva Muuseumist. Plakatid on A2 formaadis, üks vaba programmiosaga (A4) ning teine puhtalt reklaamplakat. Palun pange muuseumipoes kirja ka kaasavõetud plakatite arv.

Maakondlikel muuseumidel, kes suhtlevad väikemuuseumidega, palutakse teatada soovitav plakatite arv maakonnas asuvaid muuseume arvestades. Saadame plakatid maakonnakeskustesse kohale (kontakt Külli Lupkin).

Kevadiste tervitustega
Muuseumiöö meeskond


Kiri saadeti EMÜ liikmete ning muuseumilisti aadressidel.