16.01.2014

Eesti Muuseumiühingu uudiskiri – jaanuar 2014
Euroopa Muuseumifoorumi aastakonverents ja auhinnagala
Eesti Kunstimuuseumil on hea meel teatada, et selleaastane Euroopa Muuseumifoorumi aastakonverents (EMF) ja Euroopa Aasta Muuseumi auhinnagala (EMYA) toimuvad Tallinnas 14.–17. mail, mille raames tutvustatakse parimaid Euroopa muuseume ning meie mitmekülgset kultuuripärandit. EMF annab välja Euroopa parima muuseumi tiitlit alates 1977. aastast ning konkursil võivad osaleda uued või renoveeritud muuseumid. 2008. aastal võitis tiitli Eesti Kunstimuuseumi Kumu kunstimuuseum. Sel aastal on üheks nominendiks Eesti Meremuuseumi Lennusadam.

Ürituse programmi ja nominentidega saab tutvuda äsja avatud kodulehel www.emya2014.eu.

Eesti muuseumitöötajatel on võimalus programmist osa saada soodustingimustel:

  • Kogu programmi osalustasu 210 € (osalemine konverentsil koos toitlustuse ja transpordiga, konverentsi materjalid, vastuvõtud muuseumides, osalemine auhinnatseremoonial ja gala õhtusöögil);
  • Auhinnatseremoonia osalustasu 60 € (osalemine EMYA auhinnatseremoonial ja gala õhtusöögil);
  • Ühe päeva osalustasu 50 € (osalemine konverentsi ühel valitud päeval 14.–17. mail koos toitlustuse ja transpordiga).

Registreerumine ja lisainfo: kristiina.nurmis@ekm.ee.

EMYA on kõige prestiižsem muuseumivaldkonna auhind, mida ihaldavad kõik Euroopa muuseumid. Eesti Kunstimuuseumile osutatud au üritust korraldada peegeldab usaldust meie muuseumi vastu ning on suureks komplimendiks Eesti muuseumielule üleüldiselt. EMF aastakonverentsist ja auhinnagalast võidavad Eesti Kunstimuuseumi kõrval ka kõik teised Eesti muuseumid, kellel on võimalus tänu sellele nii Euroopas kui ka maailmas kõige kõrgemal tasemel silma jääda.


Eesti muuseumigala peetakse 31. jaanuaril Tartus

Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu teemakomisjonid on välja valinud Eesti muuseumide aastaauhindade nominendid. Laureaadid selguvad nende hulgast 31. jaanuari õhtul Tartu Ülikooli muuseumis korraldataval galal. Nominendid esitlevad oma projekte samal päeval Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ringauditooriumis Eesti muuseumide aastakonverentsil. Gala osalejate arv on juba täis, päevastele esitlustele on võimalik veel pääseda. Lisateave www.kul.ee.


Konverentsid

„MusKul{A}tuur“ kolmas konverents 27. jaanuaril Tartus
Eesti Rahva Muuseumis peetakse jaanuaris konverentsisarja „MusKul{A}tuur“ kolmas konverents alapealkirjaga „Avatus“, mis kõneleb Eesti muuseumides veel vähe rakendatud publiku osalusest ning kaasamisest. Lisaks ettekannetele tuleb konverentsipäeva teises pooles ümarlaual arutlusele muuseumiosaluse praktilisem pool. Kava ja registreerimine.

Muuseumihariduse konverents 10. veebruaril Tartus
Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis toimub kolmas muuseumiharidusele pühendatud konverents. Seekord räägitakse teismelistest muuseumis. Ettekandeid ajaloo õppekava käsitlemisest, muuseumide ja koolide koostööpraktikast ning arhiivipedagoogikast peavad TÜ haridusinnovatsiooni keskuse, ajalooõpetajate ja muuseumipedagoogide ühisprojektis osalejad. Registreerimine algab järgmisel nädalal. Kohtade arv on piiratud. Korraldajad on muuseuminõukogu hariduskomisjon ja ERM-i omakultuuride osakond. Täname Tartu Ülikooli muuseumi.


Kultuurkapitali tunnustused

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia pälvis Katrin Sepalaan Eesti Meremuuseumist pikaajalise panuse eest Eesti muuseumitöötajate silmaringi laiendamisel.
Kultuuripärli preemiaga tunnustati Järva-Jaani muuseumide ja kultuurielu arendajat Tuve Kärnerit.
Õnnitleme ja täname laureaate kõigi muuseumitöötajate nimel!


Küsitlus muuseumitöötajate suhtlusvõimaluste edendamiseks

Kas muuseumitöötajad soovivad lisaks kevadisele kokkutulekule, sügisesele Narva festivalile ning talvisele auhindade jagamisele veel suhtlust võimaldavaid koosviibimisi või piisab praegustest? Püstitatud küsimusele saab vastata ning oma ettepanekud teha küsitlusvormi vahendusel.


ICOMOSi kaardiga muuseumisse tasuta?

Kutsume muuseume üles lubama Rahvusvahelise kultuuripärandi ja muinsuskaitse organisatsiooni (ICOMOS) liikmeid muuseumisse priipääsmega. Seda enam, et suur osa muuseume asub kultuurimälestistes. ICOMOSil on Eestis 20 liiget, kellele lisanduvad rahvusvahelise seltskonna liikmed, keda ei ole liiga palju. Iga muuseum ja muuseumiomanik saab siin otsustada oma võimalusi arvestades. (Vt ka icomos.org.)


Raamatumüügist rahvusraamatukogus

10.–14. detsembril toimus Eesti Rahvusraamatukogus traditsiooniline jõulueelne raamatulaat, kus olid esindatud ka viieteistkümne Eesti muuseumi trükised. EMÜ jaoks oli ühise raamatumüügi korraldamise kogemus teistkordne, sest käisime ka kevadisel Tallinna raamatumessil. Osalemine sellistel raamatusõprade üritustel annab võimaluse tutvustada nii  muuseume kui nende suurepäraseid väljaandeid, mis sageli suurtesse raamatukauplustesse ei jõuagi või kipuvad seal varju jääma. Seekord palusime müügile tuua eeskätt jõulukingiks sobivaid raamatuid. Et huvi muuseumide ja nende trükiste vastu oli jätkuvalt suur, annab see EMÜle põhjust edaspidigi sarnastel üritustel osalemiseks.

EMÜ tänab kõiki raamatumüügil osalenud muuseume, kes aitasid meie töö lihtsamaks teha ning valmistasid ette vajalikud dokumendid. Suur tänu ka kõigile abistajatele, kes tulid kiirel jõuluajal raamatuid müüma ja teavet jagama.

3.–5. aprillil toimub rahvusraamatukogus taas Tallinna raamatumess. Täpsemad juhised osalemiseks saadame edaspidi.


Liikmemaks

Palume tasuda EMÜ liikmemaks (5 €) selle aasta eest märtsiks 2014. Teavet liikmemaksu tasumise kohta annab ühingu laekur Virve Tuubel: virve@erm.ee või tel 5620 4979.
NB! Alates veebruarist kehtivad ainult uued IBAN kontonumbrid.
Täpsem info veebis.


Kiri saadeti EMÜ liikmete ning muuseumilisti aadressidel.

Eesti Muuseumiühingu juhatus