5. veebruar 2013

Ilmus ajakirja Muuseum 32. väljaanne (2012, nr 2)

Ajakiri on muuseumidele laiali saadetud. Ajakirja peategelaseks on muuseumitöötaja. Sisukord ja ajakiri PDF kujul on saadaval muuseum.ee erialakirjanduse rubriigis.

Muuseumiühingu põhikirja muudatuste arutelu

11. märtsil kl 12 toimub Viljandi muuseumis ühingu juhatuse avatud koosolek arutamaks ühingu põhikirja muudatusi. Ootame liikmete ettepanekuid ning soovi korral ka osavõttu koosolekust. Palume ühendust võtta aadressil emy@muuseum.ee.

Õppereis Suurbritanniasse

Muuseumilisti vahendusel tehtud küsitluse tulemuste põhjal valis juhatus 2013. aasta õppereisi sihtkohaks Londoni ja selle ümbruse. 13.–19.04.2013 toimuva reisi kava koostas Ott Sandrak. Pikem reisiinfo muuseum.ee uudisena.

Muuseumiöö

18. mail 2013 on ühekorraga nii muuseumipäev kui ka muuseumiöö. Muuseumiöö korraldustöö käib hoogsalt. Lisateavet vahendavad muuseumiöö koordinaatorid ja list.

Aastakoosolek

Muuseumiühingu üldkoosolek toimub Haapsalus 20.-21. mail. Kavas on juhatuse aruanne ja põhikirja muudatuste kinnitamine, lisaks seltskondlik osa ning tutvumine kohalike vaatamisväärsustega. Täiendav info edaspidi.

Muuseumide festival Narvas

23.-24. septembril 2013 kogunevad muuseumitöötajad 16. korda Narva festivalile. Seekord on peateemaks muuseumide rahvusvaheline koostöö. Arutusele tuleb ka Eesti-sisese koostöö edendamine ning kogumispoliitika.

Samas toimuvaks näituste võistluseks on esimesed ruumid kinni pandud. Palume ka teistel muuseumidel aegsasti tegutseda. Lisateavet saab siit.

Liikmemaksu tasumine ja andmete korrastamine

Muuseumiühingu liikme aastamaks on alates 2013. aastast 5 €. (2012 ja varem oli see 3,20 €.) Aastamaks on soovitav tasuda 31. märtsiks Eesti Muuseumiühingu pangakontole nr 10052037346005 (SEB). Ühingu laekur on Virve Tuubel, tel 735 0425, virve.tuubel@erm.ee.

Ühtlasi toimub liikmete nimistu korrastamine. E-posti ja telefoni teel võtame paljude liikmetega liikmemaksu tasumise ja andmete täpsustamise asjus ühendust.
 

Uued liikmed ning liikmed, kelle andmed on muutunud, saavad enda andmed saata ankeedi abil.

Muuseumilistil on ligi 450 liiget

Muuseumivallas toimuvaga kursis olemiseks on soovitatav olla meililoendi muuseum@list.kul.ee ehk muuseumilisti tellija. Palume infotöö tegijatel kanda hoolt, et teave jõuaks muuseumitöötajateni kas listi liikmena või olulisemate kirjade asutusesisese edastamise teel. Listist täpsemalt siin.