Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Muuseumid / Eesti muuseumid / Alfabeetiline register


 
 Riia 12, 51013 Tartu
 731 4161
 731 4111
 
 Avatud etteteatamisel E–R 9–16
 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi peamiseks ülesandeks on Eesti sõjaajaloo (ka eriti sõjandusliku hariduse- ja mõttelooga seotud) ainese väljaselgitamine, kogumine, säilitamine, uurimine ja üldsusele vahendamine, samuti KVÜÕA-s läbiviidava õppe- ning sõjandusajalooga seostuvate uurimistööde toetamine ning edendamine. Muuseum korraldab erinevaid temaatilisi näitusi, samuti on seal püsiekspositsioon Eesti sõjandusliku hariduse ja KVÜÕA ajaloost. Muuseumi külastavad näiteks riigikaitseõpetuse õppeaine raames üldhariduskoolide ekskursioonid, samuti ajateenijad ja õppeasutuste erinevatel kursustel osalejad, kuid see on avatud ka laiemale huviliste ringile. Eelpool toodust tulenevalt on muuseumi tegevuse põhieesmärgiks hariv ja teavitav tegevus, jättes kõrvale turismi edendamise või muud tulunduslikud eesmärgid.


Tagasi nimekirja