Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Muuseumide festivali paremad näitused

XVI Eesti muuseumide festivalil Narvas osaleb seitsmest muuseumist kaheksa näitust. Kõik näitused on professionaalsed ning vastavad nüüdisaegsete muuseuminäituse nõuetele. Näituste juures võib näha kahte suundumust: need on kas teksti- või esemepõhised, ilmselt sõltuvalt sellest, kas väljapanek on mõeldud rändnäituse või statsionaarsena. Kõikide näituste tekstide puhul oleks tahtnud näha suuremat läbimõeldust, selgust, löövust ja intriigi. Mõni väga hea näituseidee, lööv pealkiri on kahjuks valgunud laiali.

 

Žürii – Piret Õunapuu, ERM, žürii esimees, Mari Klein, Õpetajate Leht, Ilmar Valdur, 3+1 arhitektid, Reet Varblane, Sirp ja Viktoria Lutus, Narva linnavalitsus* – vaadanud läbi kõik näitused ja pikalt kaalunud, otsustas mitte välja anda I, II ja III kohta, vaid kolm võrdset preemiat, kuna ükski näitus ei tõsnud teistest säravalt esile, kõigil on tugevaid külgi, aga ka vajakajäämisi.

Kolme preemia väärilised on: Eesti Ajaloomuuseumi näitus „Meie inimesed”, SA Narva Muuseum „Lavretsovide kogu Narva muuseumis” ja Tartu Mänguasjamuuseum „Rubiku kuubik”.

 

Väljapaneku „Meie inimesed” kõige tugevam külg on selle idee: võrrelda 1930ndate ja praeguse aja Eestit inimese kaudu. Ka visuaalselt on väljapanek väga hästi lahendatud: inimtüübi (ettevõtja, talupidaja, kooliõpilane, võõrtööline jne) koondportree dominandina tekitab otsekohe vaataja huvi ja paneb kaasa mõtlema.

 

„Lavretsovide kogu Narva muuseumis” on sada protsenti esemenäitus, tavapäraste kunstiobjektide – maalide, skulptuuride – kõrval on esitatud ka perekonnale kuulunud reisidelt omandatud suveniirid. Tegemist ei ole kunsti, vaid ühe perekonna kogu näitusega. Tugev külg on Lavretsovide, kohaliku kultuurielu arendajate, metseenide vastu jätkuva huvi alleshoidmine.

 

„Rubiku kuubiku” puhul on suudetud luua kompaktne rändnäitusena mõeldud esemeväljapanek. Tegemist on hästi lavastatud ruumilise keskkonnaga, mis suudab köita nii lapsi kui ka täiskasvanuid.

 

*ei osalenud žürii töös

 

www.narvamuuseum.ee/?next=pressiteated&id=1359&menu=menu_kulaTagasi