Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Andmekaitse muuseumitöös

Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ning Eesti Muuseumiühing ootavad muuseumitöötajaid 28. novembril 2011 kursusele, mis käsitleb isikuandmete kaitse seaduse rakendusküsimusi lähtuvalt muuseumide tegevuse spetsiifikast.

Toimumiskoht: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus (Vilmsi 55, Tallinn)

Infoleht PDF kujul

Ajakava
10.00-10.30 osalejate kogunemine
10.30-16.00 Urmas Kukk, Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid advokaat, TTÜ
ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse),
Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) peadirektor 2003-2008
• Isikuandmete kaitse seaduse mõisted, põhimõtted
o mõisted: isikuandmed, isikuandmete töötlemine, isikuandmete töötleja,
andmesubjekt, kolmas isik
o isikuandmete töötlemise põhimõtted; eesmärgid
o nõusolek isikuandmete töötlemiseks
o delikaatsed isikuandmed, eraelu sfäär
o isikuandmete kaitse eest vastutav isik
• Isikuandmete töötlemise lubatavus (töötlemine andmesubjekti
nõusolekul, nõusolekuta; andmekogude probleeme)
• Isikuandmete avalikustamine, avaldamise tingimused; kaudset
tuvastamist võimaldavad andmed
o isikuandmeid sisaldavad museaalid, arhivaalid (dokumendid,
isikunäitused, uurimused, käsikirjad, fotod jpm)
• Nõuded isikuandmete töötlejale, turvameetmed
• Avalik teave ning sellele juurdepääsu võimaldamise põhimõtted
• Teabe avalikustamine; teabevaldaja kohustused
• Piiratud juurdepääsuga teave; teabe asutusesiseseks tunnistamise
kriteeriumid; tähtajad
• Järelevalve ja vastutus

12.30-13.15 Lõuna      14.15.-15.00 Kohvipaus

Osavõtutasu: 25 € (EMÜ liikmetele 20 €)  Lõuna sularahas 2.50, kohv 0,60

Registreerumine: kuni 16. november tel 600 9291 või e-posti aadressil keskus@rahvakultuur.ee.

www.rahvakultuur.ee

Kursus toimub koostöös Preismann Koolitus OÜ-gaTagasi