Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Muuseumitöö ABC

7. novembril toimub seminar alustavate ja väikemuuseumide töötajatele Muuseumitöö ABC.
Eesmärk ja sisu: väikemuuseumi tavatööd, argimured, vastutus, ohud töös esemetega.
Koolitus toimub loengute, rühmatööde ja arutelude vormis.
Sihtgrupp: väikemuuseumide (1-3 töötajat) töötajad ja teised, kellele teemad tunduvad olulisena

Päevakava (trükkimiseks PDF):
10. 00-10.15 Osavõtjate registreerimine
10.15-10.30 Tervitused, tutvustused
10.30-12.00 Mida ja milleks koguda, kuidas esemetest saavad museaalid? Kuidas dokumenteerida ja nummerdada? Helgi Põllo
12.00-12.30 Lõuna
12.30-13.45 Esemete seisundi hindamine ja kuidas vältida edasisi kahjustusi? Heige Peets
13.45-14.00 Kohvipaus
14.00-15.00 Kuidas pakkida ehk mis juhtub muuseumiga kastides? Heige Peets
15.00-15.45 Museaalid, hoidlas ja näitusel. Info jagamine. Rühmatöö
15.45-16.30 Arutelu, seminari kokkuvõtted

Läbiviimise koht: Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus (Vilmsi 55, Tallinn)
Kursuse tasu: 250.- EMÜ liikmetele, 300.- mitteliikmetele
lõunasöögi raha 20 krooni palume kaasa võtta sularahas

Koolitusjuht: Heige Peets, Helgi Põllo
Registreerumine: tel 600 9291 või e-posti aadressil keskus@rahvakultuur.ee
Kursus toimub koostöös Eesti Muuseumiühinguga

 

http://www.rahvakultuur.ee/?cmd=kontaktTagasi