Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
XX Eesti muuseumide festivali näituste võistlus

25. septembril 2017 peeti Narvas XX Eesti muuseumide festival, mille teemaks oli „Muuseumikogude kasutamine“. Festivali raames toimus traditsiooniline Eesti muuseumide näituste konkurss.

 

Seekord osales kuus näitust, millest viis olid osa Narva Muuseumi planeeritud näituste programmist: Okupatsioonide muuseumi näitus „Kuidas Narva Eestiga jäi“, TLÜ arheoloogia teaduskogu ja TÜ Kunstimuuseumi näitus „Rooma mündiaarded ja Eesti“, Narva Muuseumi näitus „Lapsepõlve mälestused“, EKL ja Eesti Mälu Instituudi SA näitus „Vee piiril“ ning Eesti Maalikunstnike Liidu näitus „Emotsioon“ Narva Muuseumi Kunstigaleriis. Üks spetsiaalselt konkursile esitatud näitus on Harjumaa muuseumi „Pakrilaste kallisvara“.

 

Žürii tutvus põhjalikult kõikide näitustega ja hindas neid lähtuvalt iga näituse seatud eesmärgist, valitud formaadi sobivusest materjaliga ja teostuse terviklikkusest. Näitusi hinnanud kuueliikmeline komisjon otsustas välja anda kaks preemiat. Esikoha pälvis Harjumaa muuseumi näitus „Pakrilaste kallisvara“, mille puhul tõsteti esile sisu ja vormistuse terviklikkust, muuseumi kogude esitamist, suurt uurimuslikku eeltööd, mitmekülgset materjali esitust, nauditavat kujundust ja läbimõeldud hariduslikku tegevust. Kolmanda koha otsustas žürii anda Narva Muuseumi näitusele „Lapsepõlve mälestused“, mis on kompaktne ühe teema esitlus oma kogude põhjal, on seotud selle aasta Muuseumiöö teemaga ja teostatud muuseumi külastajale mõeldes. Komisjon otsustas jätta teise koha preemia välja andmata.

 

Žürii avaldas veel lootust, et järgmisest aastast saab muuseumide näituste konkurss uue kuju ja staatuse, mis võimaldaks Eesti muuseumidel ja vabakutselistel kuraatoritel koostada spetsiaalselt Narva jaoks loodud näituseprojekte, mille teostamist toetaks Kultuuriministeerium ja Narva linn.Tagasi