Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Konverents „MusKul{A}tuur“

27. jaanuaril toimub Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas konverentsisarja „MusKul{A}tuur“ kolmas konverents alapealkirjaga „Avatus“.

 

Kolmanda rahvusvahelise MusKul{A}tuuri teemaks on osalus muuseumis. Räägime Eesti muuseumide argitegevuses veel vähe praktiseeritud osalusest ning külastajate mitmetasandilisest kaasamisest. Uus museoloogia rõhutab muuseumide vajadust olla avatud, valmis koostööks ning külastajatega suhtlemiseks. Nii nagu kodanike ja kogukondade kaasamisest neid puudutavatesse otsustusprotsessidesse kõneletakse järjest enam, on külastajate osaluse võimaldamise teema tõstatunud ka muuseumide kontekstis.

 

Osalusprojektidest muuseumides räägivad Aalto Ülikooli Kunsti-, disaini- ja arhitektuurikooli järeldoktorant Mariana Salgado, Londoni Linnamuuseumi kaasamisprogrammide juht Kirsty Marsh ja Kopenhaageni Linnamuuseumi kuraator Jakob Ingemann Parby. Eesti muuseumidest jagavad oma kogemusi Tallinna Linnamuuseumi kuraator Kadri Nigulas ja Eesti Rahva Muuseumi teadur Ehti Järv.

 

Päeva teises pooles toimuval ümarlaual tuleb arutluse alla muuseumiosaluse praktilisem pool ning küsimus, kuidas ja mil määral külastajad ja auditooriumid saaksid ja võiksid muuseumi igapäevatöös osaleda.

 

Konverentsi kava ja registreerimine: www.erm.ee/muskulatuur2014 Tagasi