Eesti Muuseumiühingu uudiskiri
detsember 2015
 

Sisukord

  • Muuseumiöö meeskond palub osalemisest teada anda 15. jaanuariks
  • Tulemas on suur muuseumiküsitlus
  • Kevadine õppereis Põhja-Saksamaale
 
 

Muuseumiöö meeskond palub oma osalemisest teada anda juba 15. jaanuariks 2016

Muuseumiöö toimub 14. mail 2016. Seekord valisid muuseumid merekultuuriaastast lähtuvalt teemaks „Öös on laineid“. Ootame muuseumiöö programmiga liituma kõiki Eesti muuseume ja ka nende sõpru – galeriisid, teaduskeskusi, arhiive ning erakogujaid ja kollektsionääre. Selleks, et programmiga liituda palume osalejatel täita 15. jaanuariks 2016 ankeet, et teaksime Sinuga materjale ette valmistades arvestada!

2016. aasta muuseumiööl soovime taas ühiselt korraldada bussimarsruute üle Eesti, et külastajatel oleks võimalus jõuda ka linnadest välja ning saada osa võimalikult paljude muuseumide programmist. Marsruutide koostajatega võtame ühendust juba jaanuaris, et planeerida ühist rahastust. Muuseumiöö programmi kirjeldust ootame 1. märtsiks.

Info vahetamiseks kasutame muuseumiöö listi oo@muuseum.ee. Liitumiseks saatke e-kiri aadressil: oo-subscribe@muuseum.ee (vaja on vastata ka laekuvale kinnituskirjale). Listist lahkumiseks on aadress: oo-unsubscribe@muuseum.ee.

Lisainfo:
Külli Lupkin, Lõuna-Eesti programmi koordinaator, tel 5554 2357, kylli.lupkin@muuseum.ee
Laura Kipper, Põhja-Eesti programmi koordinaator, tel 5621 5787, laura.kipper@muuseum.ee
Triin Männik, kommunikatsioonijuht, tel 5620 1104, triin@pluk.ee

www.muuseumiöö.ee

 
 

Tulemas on suur muuseumiküsitlus

Järgmisel aastal on Kultuuriministeeriumil plaan tellida põhjalik uuring muuseumikülastajate rahulolu ja mittekülastajate kohta. Enamasti kasutatakse Eestis muuseumimaastiku kirjeldamiseks vaid külastuste arvu statistikat, kuid sellest jääb mitmes mõttes väheks. Võrreldes 2006. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Kultuuriministeeriumi koostöös valminud uuringuga tahetakse täpsemalt analüüsida külastajate hinnanguid, külastajate detailset profiili ja asetada muuseumikülastus külastajate üldisema kultuurikogemuse taustale. Kavandatav uuring võimaldab analüüsi külastusmotiivide kohta, et muuseumid saaksid rohkem arvestada järjest muutuva profiiliga külastajate soovidega ja nende motivatsiooniga. Analüüsitakse nii Eestis elavate täiskasvanute ja laste (alates 7. eluaastast) kui ka turistide külastamismotiive ja rahulolu muuseumikülastusega. Uuring viiakse läbi riigimuuseumides ning seda on edaspidi plaanis korrata viie aasta tagant.

Eraldi on kavandamisel muuseumide ja raamatukogude mittekülastajate uuring, mille eesmärk on saada teavet selle kohta, kuidas teha muuseume ja raamatukogusid külastajatele lihtsamini kättesaadavaks ja atraktiivsemaks.

 
 

Kevadine õppereis Põhja-Saksamaale

Eelinfona anname teada, et kevadine õppereis toimub 19.–24. aprillil 2016 Põhja-Saksamaale. Giidiks on Ott Sandrak. Uue aasta alguses saadame täpsema kava ja avame registreerimise reisile.