13.02.2014

Eesti Muuseumiühingu uudiskiri – veebruar 2014
Muuseumiühingu Ungari õppereis

Ungari õppereisi tingimused on muutunud, kuna soovijaid oli oodatust napimalt.

Reis toimub 30.04–4.05.2014, grupi suuruseks on vähemalt 20 inimest.

Osavõtust tuleb teatada 21. veebruariks.

Lisateave veebis.

 

Illustratsioon Danilo Rizzuti, FreeDigitalPhotos.net


Küsitlus ajakirja Muuseum kohta

Muuseumiühingu ajakirja Muuseum toimetajad on koostanud küsimustiku, millele paluvad vastata saamaks ülevaadet lugejate soovidest ja eelistustest. Iga arvamus aitab ajakirja paremaks muuta!
Küsitlus asub siin.


Muuseumitöötajate suhtlusvõimaluste edendamisest

Jaanuari uudiskirjas küsisime, kas muuseumitöötajad soovivad täiendavaid suhtlust võimaldavaid koosviibimisi või piisab praegustest?

Viiest vastanust üks arvas, et muuseumitöötajate omavahelise suhtluse võimalusi on  piisavalt. Teised arvasid siiski, et neid võiks rohkem olla. Ettepanekutes märgiti, et töötoad ja seminarid oleks sobilikud muuseumitöötajate suhtluse ja koostöö parandamiseks.

ERMi omakultuuride osakond tegigi juba algust taoliste kokkusaamiste korraldamisega. Veebruaris kohtusid peavarahoidjad. Märtsis on tulemas koolitus „Mida on õppida Titanicu näitusest“ ning sügisel on oodata loovkirjutamise teemalist koolitust „Kuidas kirjutada näituse tekste“. Sügiseks kavandatakse veel kohtumisi koguhoidjatele, näitusetegijatele ja soovi korral ka direktoritele.
Ideed ja ettepanekud on oodatud aadressil reet.mark(ä)erm.ee.


Liikmemaks

Palume EMÜ liikmetel tasuda liikmemaks (5 €) märtsiks 2014. Teavet liikmemaksu tasumise kohta annab ühingu laekur Virve Tuubel: virve(ä)erm.ee või tel 5620 4979.
NB! Alates veebruarist kehtivad uued IBAN kontonumbrid.
Täpsem info veebis.Kiri saadeti EMÜ liikmete ja muuseumilisti aadressidel.