15.11.2013

Eesti Muuseumiühingu uudiskiri – november 2013

Õnnesoovid – EMÜ 25

Täna, 15. novembril 2013 möödub veerand sajandit Eesti Muuseumiühingu taasasutamisest. Õnnitleme tähtpäeva puhul kõiki liikmeid!

8. novembril olid Tartu Linnamuuseumisse pidulikule koosviibimisele kutsutud läbi aegade juhatuse töös osalenud. Vanu aegu meenutades täitusid mõnedki lüngad ühingu ajaloos.

Euroopa muuseumiorganisatsioonid tulid kokku

Eesti Muuseumiühing on rahvusvahelise organisatsiooni NEMO (Network of European Museum Organisations) liige. Selle organisatsiooni täpsemate sihtide ja suundadega saab tutvuda veebilehel www.ne-mo.org.

Igal aastal korraldatakse ka üks kokkusaamine, traditsiooniliselt novembris. Sel aastal toimus aastakoosolek Rumeenias Bukarestis ning see oli juba 22. kord. Vastuvõttev riik tutvustab koosolekul oma paremaid muuseume ning oma maa muuseumipoliitikat.

Käesoleval aastal oli üheks probleemide ringiks muuseumide koht digitaalajastul. Oma praktikaid ja probleeme tutvustasid Kreeka, Saksamaa, Suurbritannia ja külalisena ka USA esindajad.

Igal aastal on ühel liikmesriigil võimalik tutvustada midagi väga uut ja loomingulist muuseumivallas. Seekord oli järg Eesti käes. Nii esines Meremuuseumi direktor Urmas Dresen ettekandega Meremuuseumi Lennusadama ajaloost. Eriti suurt huvi äratas ettekanne just meeste hulgas.

Töötubades arutati küsimust, kuidas kohalikud muuseumid saaksid võimalikult palju NEMO organisatsioonist kasu. Eesti on selles suhtes erinev teistest muuseumiorganisatsioonidest Euroopas, sest meil on liikmeteks muuseumiprofessionaalid, mitte muuseumid. Valdavalt on need muuseume ühendavad organisatsioonid. Meiega sarnane olukord on näiteks ka ungarlastel ja sloveenidel ning mõnel pool veel. Olime ka ühes töögrupis ning meie probleemid olid väga sarnased. Paratamatult jääb NEMO meie liikmetele kaugeks, aga seda on võimalik järjest suureneva infovahetusega parandada.

Muudatus Kultuuri Kutsenõukogu koosseisus

Kutsekoja juures tegutsevas Kultuuri Kutsenõukogus esindab alates novembrist Eesti Muuseumiühingut Tartu Linnamuuseumi direktor Merike Toomas.

SA Kutsekoda korraldab kutsestandardite väljatöötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Erinevates kutsenõukogudes on esindatud valdkondlikud eriala- ja ametiühingud, mille eesmärk on oma kutsetegevuse valdkonnas kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine.

Kultuuri Kutsenõukogus on muuseumiühingu kui erialaühingu ülesandeks esitada ettepanekud muuseumitöötaja kutsestandardi  väljatöötamiseks.

Muuseumitrükis jõulukingiks

10.–14. detsembril toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus taas suur jõulueelne raamatumüük. Möödunud aasta kogemus näitas, et huvi meie muuseumide väljaannete vastu on suur, külastajatepoolne tagasiside elav ja positiivne. Soovime ka sel aastal kasutada seda suurepärast võimalust, et meie muuseumidele ja nende väljaannetele reklaami teha. Raamatumüügile on oodatud eeskätt sellised väljaanded, mis sobiksid jõulukingiks. Arvestama peab ka sellega, et me saame müüa vaid sularaha eest. Täpsema info raamatumüügi ja seal osalemise tingimuste kohta edastame novembri lõpus.

Raamatute inventuur

Seoses aastalõpuga ootame kõigilt muuseumipoodide ja müügipunktide infot EMÜ trükiste laoseisu kohta. Palun edastage palve asjaosalistele, muuseumipoodide pidajatele ja/või raamatupidajatele, kellelt saaks info trükiste kohta. EMÜ on väljaandnud muuseumide teatmiku, muuseumide kaardi, ajakirja Muuseum, Inge Tederi raamatu keraamikast, Muuseumiraamatu jm.

Kevadine õppereis Ungarisse

Muuseumiühingu kevadise õppereisi sihtkoht on Ungari, reisijuhiks on Ott Sandrak ja reis toimub 28. aprillist 4. maini 2014. Täpsem info uuel aastal.

Muuseumiöö 2014

Muuseumiühingu juhatus valis järgmise aasta Muuseumiöö koordinaatoriteks Laura Kipperi ja Külli Lupkini. Muuseumiööd tähistame seekord 17. mail ehk õhtul enne rahvusvahelist muuseumipäeva.

Kiri saadeti EMÜ liikmete ning muuseumilisti aadressidel.


Head pärandiaastat soovides
Eesti Muuseumiühing